Siirry sisältöön

Miljöhälsosektionens möte 21.3.2024

Porvoon kehäsymboli.

Miljöhälsosektionen förbjöd NordiCure Health Oy att marknadsföra sina produkter i strid med livsmedelsbestämmelser. Sektionen behandlade utfallsrapporten som gällde tillsynsplanen för miljöhälsovården 2023 samt programmet för produktivitet och balans i ekonomin och den ekonomiska översikten i fråga om miljöhälsovården. Dessutom gav sektionen flera utlåtanden bl.a. om stranddetaljplanen Storholmen Lovisa, detaljplanändringen Fredsby-Antby, miljötillståndsansökningar av Borealis Polymers Oy och Lamor Recycling Oy samt om nedläggningen av rengöringsverket för avloppsvatten i Mörskom. Utlåtandena godkändes enligt förslagen.