Siirry sisältöön

Millainen on sinun Porvoosi kulttuurikaupunkina 2030?

Kyselyllä kartoitetaan porvoolaisten näkemyksiä uutta kulttuuriohjelmaa varten.

Kyselyllä kartoitetaan porvoolaisten näkemyksiä uutta kulttuuriohjelmaa varten.

Porvoon kaupunki kutsuu porvoolaisia kertomaan näkemyksensä kaupungin taide- ja kulttuuritoiminnan tulevaisuudesta kaikille asukkaille suunnatulla kyselyllä.

Porvoolle laaditaan parhaillaan kulttuuriohjelmaa, jonka tarkoituksena on tarjota konkreettisia kulttuurielämän toimenpiteitä, joilla vahvistetaan kaupungin identiteettiä ja lisätään vetovoimaisuutta. Tähän työhön kutsutaan mukaan kaikkia porvoolaisia: asukkaita, päättäjiä, taiteen ja kulttuurin tekijöitä sekä muita sidosryhmiä ja kumppaneita.

– Eri ikäisten kuntalaisten saaminen mukaan kulttuuriohjelmatyöhön ja Porvoon yhteisen kulttuuri- ja taidetoiminnan kehittämiseen on nyt ensiarvoisen tärkeää, sanoo kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Merja Kukkonen.

Kyselyn avulla kartoitetaan vastaajien näkemyksiä paikallisen kulttuurielämän vahvuuksista ja kehityskohteista. Tavoitteena on erityisesti, että kysely tuo esille porvoolaisen kulttuurielämän pinnan alla olevia vahvuuksia ja toimijoita. Vastaukset tarjoavat aineksia Porvoon kulttuuritoiminnan vision 2030 laadintaan ja mitä sen saavuttamiseksi tarvitaan.

– Toivon, että porvoolaiset innostuvat ideoimaan villisti ja vapaasti ja haastavat meitä hakemaan Porvoolle sopivia, myös uusia painopisteitä taide- ja kulttuuripalveluiden kehittämisessä niin, että palvelut tulevaisuudessa saavuttavat paremmin kaiken ikäiset asukkaat, kannustaa kulttuuripalveluiden päällikkö Susann Hartman.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20 minuuttia ja siihen vastataan nimettömänä. Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan 10 kappaletta 2 hengen elokuvalippuja. Kyselyyn voi vastata 9.9.2020 mennessä:
Kysely

Porvoon kulttuuriohjelmatyö käynnistyi keväällä 2020, ja sitä työstetään yhteistyössä kaupungin eri toimialojen, luovan alan ammattilaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin edustajien kanssa. Ohjelman laadinta on kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuosien 2020–2021 keskeisiä tavoitteita. Siihen osallistetaan asukkaita, luovan alan toimijoita, järjestöjä, päättäjiä, yrittäjiä ja muita yhteistyökumppaneita muiden muassa haastatteluiden, työpajojen ja kyselyiden avulla.

Porvoon kulttuuriohjelman toteuttaa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI yhdessä taiteilija-kehittäjä Krista Petäjäjärven kanssa.

Lisätiedot

  • Merja Kukkonen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, puh. 040 489 1754, merja.kukkonen@porvoo.fi
  • Susann Hartman, kulttuuripalveluiden päällikkö, puh. 040 550 4527, susann.hartman@porvoo.fi
  • Jaakko Huttunen, asiantuntija, puh. 044 970 7798, jaakko.huttunen@mdi.fi