Hoppa till innehåll

Hurdant är ditt Borgå som kulturstad 2030?

Borgåbornas synpunkter för ett nytt kulturprogram kartläggs med en enkät.

Borgåbornas synpunkter för ett nytt kulturprogram kartläggs med en enkät.

Borgå stad önskar att Borgåborna framför sina synpunkter på stadens framtida konst- och kulturverksamhet i en enkät som är avsedd för alla invånare.

Just nu bereds ett kulturprogram för Borgå. Syftet med kulturprogrammet är att presentera konkreta åtgärder för kulturlivet, vilka förstärker stadens identitet och ökar stadens dragningskraft. Till detta arbete bjuds alla Borgåbor in: invånare, beslutsfattare, aktörer inom konst och kultur samt andra intressentgrupper och samarbetsparter.

– Det är nu synnerligen viktigt att kommuninvånare i olika ålder deltar i arbetet med kulturprogrammet och utvecklingen av Borgås gemensamma kultur- och konstverksamhet, säger kultur- och fritidsdirektör Merja Kukkonen.

Med enkäten kartläggs synpunkter på det lokala kulturlivets styrkor och vad som kunde utvecklas. Målet är särskilt att genom enkäten hitta de dolda styrkor och aktörer som finns i kulturlivet i Borgå. Enkätsvaren ger underlag till utarbetandet av en vision för kulturverksamheten i Borgå 2030 och berättar vad som behövs för att uppnå den.

– Jag hoppas att Borgåborna inspireras till att fritt hitta på även vilda idéer, och utmanar oss att söka fram nya tyngdpunkter som passar bra i Borgå för utvecklingen av konst- och kulturtjänsterna, så att tjänsterna i framtiden bättre når invånare i alla åldrar, uppmuntrar chefen för kulturtjänster Susann Hartman.

Det tar ca 20 minuter att svara på enkäten som besvaras anonymt. Bland alla som svarar på enkäten utlottas två biobiljetter åt 10 personer.
Svara på enkäten senast 9.9.2020: 
Enkäten

Arbetet med Borgå stads kulturprogram inleddes våren 2020 och det utarbetas i samarbete med stadens olika sektorer, professionella inom den kreativa branschen och representanter för näringslivet och tredje sektorn. Utarbetandet av kulturprogrammet är ett av de centrala målen för kultur– och fritidstjänsterna under åren 2020–2021. Invånare, aktörer inom den kreativa branschen, organisationer, beslutsfattare, företagare och andra samarbetsparter tas med i arbetet genom bland annat intervjuer, workshoppar och enkäter.

Kulturprogrammet görs av konsultbyrån för regionutveckling MDI tillsammans med konstnär-utvecklare Krista Petäjäjärvi.

Mera information:

  • Merja Kukkonen, kultur- och fritidsdirektör, tfn. 040 489 1754, merja.kukkonen@porvoo.fi
  • Susann Hartman, chef för kulturtjänster, tfn. 040 550 4527, susann.hartman@porvoo.fi
  • Jaakko Huttunen, sakkunnig, tfn 044 970 7798, jaakko.huttunen@mdi.fi