Siirry sisältöön

Nesteen uudelleenjärjestelyillä merkittävät vaikutukset myös Porvoossa

Neste tiedotti maanantaina 14. syyskuuta suunnittelevansa jalostamotoimintojen uudelleenjärjestelyjä Porvoossa ja Naantalissa. Yhtiö tutkii Naantalin jalostamotoimintojen lakkauttamista ja toiminnan keskittämistä terminaali- ja satamatoimintoihin sekä Porvoon jalostamon kehittämistä kohti uusiutuvien ja kierrätys- raaka-aineiden prosessointia. Yhtiö ilmoitti samalla aloittavansa yhteistoimintaneuvottelut, jotka tarkoittavat enintään 470 työpaikan vähenemistä, mukaan lukien mahdolliset ulkoistukset.

– On hienoa, että Neste on sitoutunut vahvasti kehittämään Porvoon jalostamoa ja haluaa rakentaa siitä johtavan ja kestävän kehityksen mukaisen, turvallisen ja tehokkaan jalostamon, Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula toteaa.

– Toisaalta nyt ilmoitetut henkilöstövähennykset tulevat koskemaan satoja henkilöitä Naantalissa, mutta myös Porvoossa. Ajatuksemme ovat kaikkien niiden perheiden luona, joiden arki mullistuu tämän ilmoituksen vuoksi. Työttömäksi jääviä pitää tukea, jotta mahdollisimman moni pääsisi siirtymään nopeasti uuden työhön. Yhtiön mukaan muutoksen myötä henkilöstölle syntyy myös uusia mahdollisuuksia.

– Neste on suuri työnantaja ja yhteisöveronmaksaja Porvoossa. Emme pysty vielä sanomaan tarkasti, kuinka tämä tulee vaikuttamaan Porvoon työpaikkakehitykseen ja yhteisöverokertymään. Seuraamme tilanteen vaikutuksia tiiviisti, jotta kaupunki voi verkostoineen käynnistää mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman nopeasti. Kaupunki on vahvasti sitoutunut alueen kehittämiseen yhdessä yhtiön kanssa.

Nesteen Porvoon jalostamo sijaitsee Kilpilahdessa, jossa on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja petrokemian klusteri. Aluetta on kehitetty vahvasti viime vuosina maailmanluokan bio- ja kiertotalouskeskittymäksi.

Kilpilahdessa panostetaan kestävän kehityksen vaatimukset täyttävien, vähähiilisten ja energiatehokkaiden prosessien ja tuotteiden tutkimukseen, tuotekehitykseen ja markkinointiin. Kilpilahti on hyvä esimerkki saumattomasti toimivasta kiertotalousekosysteemistä, jossa jäte-, materiaali- ja sivutuotevirrat kulkevat yritykseltä toiselle.