Hoppa till innehåll

Omorganisering vid Neste har betydande följder också i Borgå

Neste informerade måndagen den 14 september att man planerar en omorganisering av raffinaderiverksamheterna i Borgå och Nådendal. Bolaget undersöker nedläggandet av raffinaderiverksamheterna i Nådendal och att centralisera verksamheten till terminal- och hamnverksamheter samt utvecklandet av raffinaderiet i Borgå kring processandet av förnybara och återvunna råvaror. Bolaget meddelade samtidigt att man inleder samarbetsförhandlingar som betyder att högst 470 arbetsplatser försvinner, inklusive eventuella utlokaliseringar.

– Det är fint att Neste förbinder sig starkt till att utveckla raffinaderiet i Borgå och vill bygga upp den till ett ledande, säkert och tryggt raffinaderi och enligt principerna för hållbar utveckling, säger Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula.

– Å andra sidan drabbar personalminskningen hundratals personer i Nådendal och säkert också i Borgå. Våra tankar är hos alla de familjer vars vardag drabbas hårt av det här beskedet. De som blir arbetslösa måste få stöd så att så många som möjligt snabbt kan inleda ett nytt arbete. Enligt bolaget skapar förändringen också nya möjligheter för personalen.

– Neste är en stor arbetsgivare och betalare av samfundsskatt i Borgå. Vi kan inte ännu säga hur mycket det här inverkar på Borgås arbetsplatsutveckling och storleken på samfundsskatten. Vi följer noga med följderna av situationen så att staden kan tillsammans med sina nätverk inleda eventuella nödvändiga åtgärder så snabbt som möjligt. Staden är starkt engagerad i att tillsammans med bolaget utveckla området.

Nestes raffinaderi i Borgå ligger i Sköldvik, som är Nordens största kluster för oljeraffinering och petrokemi. Målet för området är att utvecklas till ett centrum av världsklass för bioekonomi och cirkulär ekonomi.

I området satsar man på undersökning, produktutveckling och marknadsföring av kolsnåla och energieffektiva produkter och processer som uppfyller kraven på hållbar utveckling. Sköldvik ett gott exempel på ett sammanhängande ekosystem med cirkulär ekonomi eftersom flödena av avfall, material och biprodukter rör sig från ett företag till ett annat.