Siirry sisältöön

Nuoret arvostavat ulkoilualueita ja liikuntamahdollisuuksia – toiveitakin on

Porvoolaiset nuoret pitävät kaupungin ulkoilualueita ja liikuntamahdollisuuksia hyvinä, selviää nuorisopalveluiden kyselystä, johon vastasi lähes 1800 lasta ja nuorta. Kolmannes vastaajista oli tyytyväisiä myös asuinalueensa muihin harrastusmahdollisuuksiin. Tyytyväisiä oltiin muun muassa skeittiramppeihin, pyöräilyreitteihin, ulkojääalueisiin, puistoihin ja leikkipuistoihin sekä ympäröivään luontoon. Niitä arvosti 70 prosenttia vastaajista. Puutteina mainittiin esimerkiksi mieluisan vapaa-ajan toiminnan ja skeittihallin puute.

Porvoolaiset nuoret pitävät kaupungin ulkoilualueita ja liikuntamahdollisuuksia hyvinä, selviää nuorisopalveluiden kyselystä, johon vastasi lähes 1800 lasta ja nuorta. Kolmannes vastaajista oli tyytyväisiä myös asuinalueensa muihin harrastusmahdollisuuksiin. Tyytyväisiä oltiin muun muassa skeittiramppeihin, pyöräilyreitteihin, ulkojääalueisiin, puistoihin ja leikkipuistoihin sekä ympäröivään luontoon. Niitä arvosti 70 prosenttia vastaajista. Puutteina mainittiin esimerkiksi mieluisan vapaa-ajan toiminnan ja skeittihallin puute.

Viihtyvyyden parantamiseksi vastauksissa ehdotettiin muun muassa koulujen pihojen viihtyvyyden parantamista. Lisäksi oppilaat esittivät erilaisia teemoja iltapäivien harrastusryhmien ja kerhotoiminnan aiheiksi. Toisen asteen opiskelijat toivoivat vastauksissaan mahdollisuutta osallistua monipuolisempaan kulttuuritarjontaan, esimerkiksi teatteriin ja konsertteihin sekä matalankynnyksen liikunnallisiin joukkueharrastuksiin.

– Kartoitimme kyselyn avulla lasten ja nuorten vapaa-aikaan ja harrastusmahdollisuuksiin liittyviä ideoita ja toiveita. Kysely toteutettiin marras-joulukuussa ja siihen vastasi lähes 1800 lasta ja nuorta peruskoulusta ja toisen asteen oppilaitoksista. Tänä vuonna teetimme kyselyn peruskoulujen ja toisen asteen oppilaskuntien hallitusten aluetapaamisten ennakkotehtävänä, kertoo Jonna Tienhaara nuorisopalveluista.

Oppilaskuntien hallitusten aluetapaamisissa lapset ja nuoret keskustelevat kotikuntansa ajankohtaisista asioista ja kehittämisehdotuksista. Tapaamisessa kerrotaan myös oman oppilaskunnan hallituksen toiminnasta, kuluneen vuoden kehittämisideoista ja niiden toteutumisesta.

Kyselyn tulokset otetaan huomioon nuorten vapaa-ajan palveluiden kehittämisessä sekä vireillä olevassa kaupungin kulttuuriohjelmassa. Kyselyn teemoista ja tuloksista jatketaan keskustelua myös Kuuluuko nuorten ääni? -keskustelutilaisuudessa tiistaina 16. helmikuuta 2021. Tuolloin nuoret pääsevät kertomaan toiveistaan ja keskustelemaan kaupungin päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Tapahtumassa kannustetaan ja opastetaan nuoria vaikuttamaan kotikuntansa asioihin muun muassa pienryhmätyöskentelyn ja verkkotyöskentelyn avulla. Tilaisuus on kaksikielinen, ja se on avoin kaikille kiinnostuneille.

Nuortenideat.fi on nuorten oma vaikuttamispalvelu

Lapset ja nuoret tutustuvat aluetapaamisten yhteydessä myös Nuortenideat.fi-sivuston toimintaan. Valtakunnallinen Nuortenideat.fi-sivusto on kaikille nuorille ja nuorten kanssa toimiville suunnattu vaikuttamispalvelu, jonka avulla voi kertoa ehdotuksia oman kunnan palvelujen kehittämiseksi. Nuortenideat.fi on osa oikeusministeriön verkossa toimivia demokratiapalveluita ja se tarjoaa nuorille saavutettavan ja tasa-arvoisen mahdollisuuden kertoa mielipiteitä sekä seurata asioiden käsittelyä ja niistä tehtyjä päätöksiä. Porvoon kaupungille suunnattuihin nuorten ideoihin voi tutustua Nuortenideat.fi-palvelussa

Lisätietoja:

nuorisotyöntekijä Jonna Tienhaara
puh. 040 766 1699
jonna.tienhaara@porvoo.fi