Hoppa till innehåll

Unga uppskattar friluftsområden och motionsmöjligheter – önskemål finns också

Unga i Borgå anser att det finns bra friluftsområden och goda möjligheter att motionera i staden, framgår av en enkät som genomförts av ungdomstjänsterna. På enkäten svarade nästan 1 800 barn och unga. En tredjedel av dem som svarade var nöjda också med andra hobbymöjligheter i sitt bostadsområde. De som svarade var nöjda med bland annat skateboardramper, cykelleder, isplaner utomhus, parker och lekparker samt den omgivande naturen. Dessa uppskattades av 70 procent. Som brister nämndes till exempel att det inte finns fritidsverksamhet som man tycker om och att det inte finns en skateboardhall.

Unga i Borgå anser att det finns bra friluftsområden och goda möjligheter att motionera i staden, framgår av en enkät som genomförts av ungdomstjänsterna. På enkäten svarade nästan 1 800 barn och unga. En tredjedel av dem som svarade var nöjda också med andra hobbymöjligheter i sitt bostadsområde. De som svarade var nöjda med bland annat skateboardramper, cykelleder, isplaner utomhus, parker och lekparker samt den omgivande naturen. Dessa uppskattades av 70 procent. Som brister nämndes till exempel att det inte finns fritidsverksamhet som man tycker om och att det inte finns en skateboardhall.

För att öka trivseln föreslogs i svaren bland annat att skolgårdarna skulle göras mera trivsamma. Dessutom föreslog eleverna olika teman för hobbygrupper och klubbverksamhet på eftermiddagar.  Studerande på andra stadiet framförde i sina svar önskemål om att kunna delta i mera mångsidigt kulturutbud, till exempel teater och konserter, samt i lagsporter med låg tröskel.

– Med enkäten kartlade vi idéer och önskemål om barns och ungas fritid och hobbymöjligheter. Enkäten genomfördes i november-december och den besvarades av nästan 1 800 barn och unga från grundskolan och andra stadiet. I år ordnades enkäten som en förhandsuppgift inför områdesmötena för elevkårsstyrelserna från grundskolorna och andra stadiets läroanstalter, berättar Jonna Tienhaara från ungdomstjänsterna.

Vid mötena för elevkårernas styrelser diskuterar barn och unga aktuella ärenden i sin hemkommun och utvecklingsförslag. Vid mötena berättar de också om den egna elevkårsstyrelsens verksamhet, utvecklingsidéer under det gångna året och hur de har förverkligats.

Resultaten av enkäten beaktas vid utvecklingen av fritidstjänster för unga och i stadens kulturprogram som bereds för tillfället. Diskussionen om enkätens teman och resultat fortsätter också vid diskussionsmötet Hörs de ungas röst? tisdagen den 16 februari 2021. Då får unga berätta om sina önskemål och diskutera med stadens beslutsfattare och tjänsteinnehavare. Vid evenemanget uppmuntrar och vägleder man de unga att påverka frågor i sin hemkommun, bland annat genom arbete i smågrupper och på webben. Diskussionsmötet är tvåspråkigt och öppet för alla intresserade.

Ungasidéer.fi en egen tjänst för ungas medverkan

I samband med områdesmötena bekantar sig barn och unga också tillsammans med tjänsten Ungasidéer.fi. Den riksomfattande webbtjänsten Ungasidéer.fi är en tjänst för medverkan som är avsedd för alla unga och personer som arbetar med unga. I tjänsten kan ges förslag för att utveckla tjänsterna i den egna kommunen. Ungasidéer.fi ingår i de demokratitjänster som justitieministeriet upprätthåller på webben och den erbjuder unga en tillgänglig och jämlik möjlighet att framföra sina åsikter och följa med hur ärenden behandlas och de beslut som fattas. Man kan bekanta sig med ungas idéer som gäller Borgå stad i tjänsten Ungasidéer.fi

Mera information:
ungdomsarbetare Jonna Tienhaara
tfn 040 766 1699
jonna.tienhaara@porvoo.fi