Siirry sisältöön

Nuorilta kysytään palautetta nuorisotyön kehittämiseksi

Porvoon kaupungin nuorisotiloilla kerätään kyselyllä nuorilta palautetta nuorisotyöstä. Kysely toteutetaan yhtä aikaa monilla paikkakunnilla Suomessa.

Porvoon kaupungin nuorisotiloilla kerätään kyselyllä nuorilta palautetta nuorisotyöstä. Kysely toteutetaan yhtä aikaa monilla paikkakunnilla Suomessa.

Nuorten vastauksia käytetään nuorisotilatyön arviointiin ja kehittämiseen. Kyselyssä syntynyttä tietoa käytetään myös Nuorisotutkimusseuran toteuttamaan nuorisotyön tutkimukseen ja arvioinnin kehittämiseen. Tutkimushanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuunan toimintaa. Lisätietoa tutkimuksesta:www.nuorisotutkimusseura.fi/images/hankkeet/Osaamiskeskukset/tutkimussuunnitelma_kanuuna_261021.pdf

Kysely tulee olemaan avoinna nuorisotiloilla kahden viikon ajan 15.11.–30.11. 2021. Nuori vastaa kyselyyn nimettömänä eikä hänen tarvitse kertoa itsestään tietoja, joiden perusteella hänet voisi tunnistaa. Tutkimukseen osallistuminen on nuorelle täysin vapaaehtoista. Kyselyn alussa nuorelta kysytään lupa hänen vastaustensa tutkimuskäyttöön sekä arkistointiin Tietoarkistoon (www.fsd.tuni.fi/fi/). Jos nuori ei halua vastauksia käytettävän tutkimuksessa, ei vastauksia toimiteta Nuorisotutkimusseuralle. Myös omien vastausten arkistoinnista voi halutessaan kieltäytyä.

 Kyselyn kautta nuorisopalvelut saavat tietoa toimintaansa osallistuvien nuorten näkemyksistä ja kokemuksista liittyen muun muassa turvallisuuteen, osallisuuteen ja kaverisuhteisiin.