Hoppa till innehåll

Unga får ge respons för utveckling av ungdomsarbetet

Unga får ge respons om ungdomsarbete via enkäter i Borgå stads ungdomslokaler. Enkäten ordnas samtidigt på flera olika orter i Finland.

Unga får ge respons om ungdomsarbete via enkäter i Borgå stads ungdomslokaler. Enkäten ordnas samtidigt på flera olika orter i Finland.

De ungas svar används för att utvärdera och utveckla arbetet i ungdomslokalerna. Den information som fås i enkäten används också av Nuorisotutkimusseura för en undersökning om ungdomsarbete och för utveckling av utvärderingen av ungdomsarbetet. Undersökningen är en del av verksamheten vid kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Mera information om undersökningen (på finska): www.nuorisotutkimusseura.fi/images/hankkeet/Osaamiskeskukset/tutkimussuunnitelma_kanuuna_261021.pdf

Enkäten kan besvaras i ungdomslokalerna under två veckor 15.11–30.11.2021. Den unga svarar på enkäten anonymt och behöver inte uppge sådan information att hen går att identifiera. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen. I början av enkäten bes om tillåtelse att använda den ungas svar i undersökningen och att arkivera svaren i Datarkivet (Hemsida – Dataarkiv (tuni.fi)). Om den unga inte vill att hens svar ska användas i undersökningen, skickas svaren inte till Nuorisotutkimusseura. Den unga kan också förbjuda att de egna svaren arkiveras.

Ungdomstjänsterna får information om de ungas uppfattning och erfarenheter om trygghet, delaktighet och kompisrelationer via förfrågningen.