Siirry sisältöön

Pieniä muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjetta on päivitetty. Korkein maksu laskee yhdellä eurolla, tulorajat ovat nousseet ja maksuluokkia on lisätty. Myös loma-aikojen maksuhyvityksiin on tullut muutoksia.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjetta on päivitetty. Korkein maksu laskee yhdellä eurolla, tulorajat ovat nousseet ja maksuluokkia on lisätty. Myös loma-aikojen maksuhyvityksiin on tullut muutoksia.

Tuntirajoja eli maksuluokkia on lisätty neljästä viiteen, mikä mahdollistaa huoltajille yhä paremmin juuri omiin tarpeisiin sopivan palveluntarpeen valinnan. Alimman ja ylimmän luokan hoitotuntirajat eivät muutu, mutta niiden väliin tulee kaksi maksuluokkaa.   

Kaikkien huoltajien tulot tarkistetaan ja tehdään uudet maksupäätökset 1.8.2020 alkaen, jolloin myös asiakasmaksulain mukaiset tulorajat muuttuvat ja korkein asiakasmaksu laskee 288 euroon kuukaudessa. Tuloselvitys tulee tehdä 30.6. mennessä. Jos tuloselvitystä ei tehdä, määrätään korkein asiakasmaksu.  

Uuden maksuohjeen mukaan asiakasmaksusta voi saada koulujen syys-, joulu- ja talviloma-ajalta maksuhyvityksen, jos lapsen poissaolosta on ilmoitettu ajoissa ja lapsi on poissa koko loma-ajan. Kesä-heinäkuussa 2021 hyvitetään asiakasmaksusta etukäteen ilmoitetut kokonaiset poissaoloviikot. Maksuhyvitys myönnetään, jos kuukauden sopimuksenmukaista hoitoaikaa ei ole käytetty muuna ajankohtana. 

Varhaiskasvatuspalveluiden uusi asiakasmaksuohje hyväksyttiin sivistyslautakunnassa 7. toukokuuta ja ohje astuu voimaan 1.8.2020. Jos koronatilanne tai mahdolliset säästötoimenpiteet edellyttävät asiakasmaksuohjeen uudelleen tarkastelua, tuodaan asia sivistyslautakunnan käsittelyyn myöhemmin sovittavana ajankohtana. 

Lisätietoja: 

Varhaiskasvatuksenohjaaja Sanna Hänninen
puh. 040 489 1977
sanna.hanninen@porvoo.fi 

Varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg
puh. 040 029 5708
leila.nyberg@porvoo.fi