Hoppa till innehåll

Små ändringar i avgifter för småbarnspedagogik

Anvisningarna för klientavgifter inom småbarnspedagogik har uppdaterats. Den högsta avgiften sjunker med en euro, inkomstgränserna stiger och nya avgiftsklasser har tillkommit. Därutöver ändras kompensationerna för lovtider.

Anvisningarna för klientavgifter inom småbarnspedagogik har uppdaterats. Den högsta avgiften sjunker med en euro, inkomstgränserna stiger och nya avgiftsklasser har tillkommit. Därutöver ändras kompensationerna för lovtider.

Antalet timbegränsningar, alltså avgiftsklasser, har ökats från fyra till fem, vilket ger vårdnadshavarna möjlighet att välja ett servicebehov som bättre stämmer överens med deras behov. Den lägsta och högsta gränsen för vårdtimmar ändras inte, men det läggs två avgiftsklasser till mellan dem.  

Alla vårdnadshavares inkomster kontrolleras och nya betalningsbeslut fattas från den 1 augusti 2020, då även inkomstgränserna enligt klientavgiftslagen ändras och den högsta klientavgiften sänks till 288 euro per månad. Inkomstutredningen ska lämnas in senast den 30 juni. Om ingen inkomstutredning lämnas in, fastställs den högsta klientavgiften.  

Enligt de nya anvisningarna kan man få kompensation för klientavgiften för höst-, jul- och sportlov om barnets frånvaro har anmälts i god tid och hen är frånvarande under hela lovet och dessutom inte har använt hela månadens vårdtid vid någon annan tidpunkt. I juni-juli 2021 kompenseras i klientavgiften hela frånvaroveckor som anmälts på förhand 

Den 7 maj godkände bildningsnämnden de nya anvisningarna om klientavgifter och de träder i kraft den 1 augusti 2020. Om coronasituationen eller eventuella sparåtgärder kräver att anvisningarna om klientavgifter ska granskas på nytt, tas ärendet till bildningsnämnden för ny behandling vid en senare överenskommen tidpunkt. 

Ytterligare information: 

Ledare för småbarnspedagogik Sanna Hänninen
puh. 040 489 1977
sanna.hanninen@porvoo.fi 

Direktör för småbarnspedagogik Leila Nyberg
puh. 040 029 5708
leila.nyberg@porvoo.fi