Siirry sisältöön

Porvoo on tehnyt itäisen Uudenmaan kunnille ehdotuksen hyvinvointialueen väliaikaisen hallinnon asettamisesta

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 23. kesäkuuta hyvinvointialueiden perustamista koskevan lainsäädännön. Uudistuksessa kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirretään hyvinvointialueiden järjestettäviksi.

Eduskunta hyväksyi keskiviikkona 23. kesäkuuta hyvinvointialueiden perustamista koskevan lainsäädännön. Uudistuksessa kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut siirretään hyvinvointialueiden järjestettäviksi.

Porvoon kaupungin sekä Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylä, Pukkilan ja Sipoon sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen palveluiden on tarkoitus siirtyä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hoidettavaksi vuoden 2023 alussa.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistämisestä vastaa väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja sen asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Ensimmäiset hyvinvointialuevaalit on tarkoitus pitää alkuvuonna 2022, ja aluevaltuuston on tarkoitus aloittaa toimintansa maaliskuussa 2022.

Väliaikainen valmistelutoimielin osallistuu ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen, selvittää hyvinvointialueelle siirtyvään henkilöstöön, omaisuuteen, sopimuksiin ja tietojärjestelmiin liittyviä asioita sekä valmistelee mm. hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä. Toimielimen tehtävänä ei ole poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelu.

Hyvinvointialueen kunnat, pelastustoimi ja erityishuoltopiiri sopivat väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettamisesta. Ne sopivat myös toimielimen nimittämisestä vastaavasta viranomaisesta.

Porvoon kaupunki on tehnyt hyvinvointialueen suurimpana kuntana muille hyvinvointialueen kunnille ehdotuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen nimeämistä koskevasta menettelytavasta sekä pyytänyt esittämään ehdokkaita väliaikaisen valmistelutoimielimen jäseniksi. Porvoo on esittänyt, että muut kunnat antavat Porvoon kaupunginhallitukselle toimivallan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen kunnilta tulleiden esitysten mukaisesti.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen työ käynnistyy viimeistään syyskuun alussa. Porvoon kaupunginhallitus käsittelee väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista elokuun aikana.