Siirry sisältöön

Porvoo tukee Porvoon jalostamon vihreää siirtymää

Neste on tiedottanut maanantaina 19. syyskuuta käynnistävänsä strategisen selvityksen, joka koskee Porvoon jalostamon siirtymää raakaöljyn jalostamisesta muihin raaka-aineisiin ja jalostamon kehittämistä maailmanlaajuisesti johtavaksi uusiutuvien ja kiertotalousratkaisujen tuotantopaikaksi.

Kilpilahti pimeällä

Nesteen tiedotteen mukaan kyse on pitkäkestoisesta, yli vuosikymmenen kestävästä muutospolusta, joka tähtää lopulta raakaöljyyn perustuvan jalostuksen lopettamiseen 2030-luvun puolivälissä. Neste tavoittelee merkittävää kasvua uusiutuvien ja kiertotaloustuotteiden tuotannossaan Porvoossa pitkällä aikavälillä. Siirtymä alkaisi uusiutuvien ja kiertotalousraaka-aineiden sekä fossiilisten raaka-aineiden yhteisprosessoinnilla, ja se voisi myöhemmässä vaiheessa jatkua olemassa olevien jalostamoyksiköiden muuttamisella uuteen käyttöön. Tämä edellyttäisi merkittäviä investointeja tulevan vuosikymmenen aikana.

– Tämä on hieno uutinen niin Porvoon kaupungin kuin koko Suomenkin ilmastotavoitteiden kannalta. Kilpilahden vihreä siirtymä vauhdittuu merkittävästi. Alueen kehityksen ja investointien vaikutukset heijastuvat Porvoon lisäksi myös Uudellemaalle ja koko Suomeen, toteaa apulaiskaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz Porvoon kaupungilta.

– Porvoon kaupunki tukee siirtymää omalta osaltaan vahvasti mm. kaavoitukseen, maapolitiikkaan ja lupaprosessien sujuvuuteen liittyvillä ratkaisuilla, von Schoultz jatkaa.

Kilpilahdessa on Pohjoismaiden suurin öljynjalostukseen ja petrokemiaan erikoistunut yrityskeskittymä. Viime vuosina alueen yritykset ovat keskittyneet ja investoineet voimakkaasti bio- ja kiertotalouden edistämiseen. Yrityksissä on meneillään kansainvälisestikin merkittäviä kehityshankkeita puhtaan vedyn valmistuksessa, nesteytetyn muovijätteen käytössä ja muoviteollisuuden tuotannon kestävyyden kehittämisessä. Aluetta kehitetään Pohjoismaiden merkittävimmäksi kiertotalouden keskittymäksi, jossa viedään kemianteollisuutta yhä kestävämpään ja ilmastoystävällisempään suuntaan.