Siirry sisältöön

Porvoon alueella valmistaudutaan yhdessä oppivelvollisuuden laajentumiseen

Oppivelvollisuus laajenee uuden 1.8.2021 voimaan tulevan oppivelvollisuuslain myötä 18 vuoteen. Hakeutumisvelvoite koskee jo keväällä 2021 niitä nuoria, jotka ovat nyt perusopetuksen 9. luokalla.

Oppivelvollisuus laajenee uuden 1.8.2021 voimaan tulevan oppivelvollisuuslain myötä 18 vuoteen. Hakeutumisvelvoite koskee jo keväällä 2021 niitä nuoria, jotka ovat nyt perusopetuksen 9. luokalla.

Syksystä 2021 lähtien toisen asteen koulutus on maksuton näille peruskoulun päättäville nuorille. Maksuttomuus käsittää muun muassa opetusmateriaalit ja työvälineet. Kunnan tulee taata opiskelupaikka tutkintoon johtavassa tai tutkintoon valmistavassa opetuksessa. Uudistuksen tavoitteena on, että jokainen nuori saisi vähintään toisen asteen koulutuksen. 

Porvoon kaupunki koordinoi oppivelvollisuuden laajenemisen toteuttamista ja sen mukanaan tuomia muutoksia yhdessä alueen toisen asteen oppilaitosten kanssa. Kaupunki on perustanut ohjausryhmän sekä kuusi alaryhmää oppivelvollisuuden laajentumisen eri osa-alueilta. Mukana yhteistyössä ovat Porvoon kaupungin lukiot ja yläkoulut, Careeria, Prakticum sekä Borgå folkakademi. 

Oppivelvollisuuden laajentumisen ohjausryhmä ja alaryhmät koordinoivat uudistusta alueella 

Oppivelvollisuuden laajentumisen ohjausryhmä aloitti toimintansa jo joulukuussa 2020 puheenjohtajanaan Porvoon kaupungin koulutusjohtaja Jari Kettunen. Ryhmän tehtävänä on linjata laajennetun oppivelvollisuuden toteuttaminen alueella. 

Oppivelvollisuuden laajentumisen ohjausryhmä: 
Koulutusjohtaja Jari Kettunen/Porvoon kaupunki, puheenjohtaja 
Koulutusjohtaja Rikard Lindström/Porvoon kaupunki 
Toimitusjohtaja/johtava rehtori Pasi Kankare/Careeria 
Apulaisrehtori Anna-Mari Heikinheimo/Careeria, sihteeri 
Toimitusjohtaja/rehtori Laila Andersson/Prakticum 

Ohjausryhmän lisäksi on perustettu kuusi oppivelvollisuuden laajentumisen alaryhmää selvittämään eri asiakokonaisuuksia. Alaryhmät keskittyvät seuraaviin aihealueisiin: 

 1. Laajennetun oppivelvollisuuden ohjaus- ja valvontavastuut 
  Ohjaus- ja valvontavastuiden ryhmä paneutuu kunnan ja toisen asteen koulutuksen rooleihin, ohjausresurssien arviointiin sekä yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa.
 2. Talousasiat, materiaali- ja tietokonehankinnat
  Talousasioiden osalta pohdittavana on opetusmateriaalien ja työvälineiden maksuttomuuden lisäksi myös ohjauksen mahdolliset lisäkustannukset.
 3. TUVA (Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus)
  TUVAssa yhdistyy 1.8.2022 tämänhetkiset nivelvaiheen koulutukset peruskoulun lisäopetus, VALMA (ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus) ja LUVA (lukiokoulutukseen valmistava koulutus). TUVA-ryhmän mietittävänä on uuden tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) järjestämisen valmisteleminen. Uuden TUVA-kokonaisuuden tavoitteena on antaa valmiudet tutkintotavoitteeseen koulutukseen hakeutumiseen ja tutkinnon suorittamiseen.
 4. Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien laajennetun oppivelvollisuuden toteuttaminen
  Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien alaryhmä kokoaa mallin oppivelvollisten ohjauksesta erityisoppilaitokseen sekä siihen liittyvistä vastuista.
 5. Ohjaus perusopetuksen ja laajennetun oppivelvollisuuden aikana toisella asteella
  Ohjauksen osalta linjataan tehostetun ohjauksen toteutusta sekä yhteistyötä etsivän ja kohdennetun nuorisotyön kanssa.
 6. Viestintä
  Viestintäryhmä koordinoi oppivelvollisuuden laajentamisen sisäistä ja ulkoista tiedotusta.   

Alaryhmät raportoivat toiminnastaan ohjausryhmälle, jonka kautta tietoa välitetään yhtenäisesti alueen koulutuksen järjestäjille, opinto-ohjaajille sekä oppivelvollisille ja heidän huoltajilleen. 

Uudistus koskee jo kevään 2021 yhteishakua 

Uudistus vaikuttaa jo kevään yhteishakuun, joka on 23.2.-23.3.2021. Peruskoulunsa päättäville, heidän huoltajilleen sekä alueen opinto-ohjaajille tarjotaan kevään aikana kootusti tietoa suomeksi ja ruotsiksi.  

– Tärkeintä kevään yhteishaussa on, että jokainen saa tukea ja hakeutuu haluamaansa opiskeluvaihtoehtoon. Jokainen saa maksuttoman opiskelupaikan. Taustalla oppilaitoksilla on paljon yksityiskohtia ratkaistavana kevään aikana, mutta ne ovat lopulta käytännön asioita, eivätkä vaikuta yhteishakuun, kertoo ohjausryhmän puheenjohtaja Jari Kettunen laajennetun oppivelvollisuuden ohjausryhmän ja sen alaryhmien toiminnan käynnistymisestä. 

Valtakunnan tason tiedotus löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen koontisivustoilta, joilta löytyy myös usein kysytyt kysymykset -palsta vastauksineen.  

Lisätietoja: 
Koulutusjohtaja Jari Kettunen, Porvoon kaupunki, jari.kettunen@porvoo.fi, puh. 040 514 1133