Siirry sisältöön

Porvoon kansallisen kaupunkipuiston luontokohteiden saavutettavuutta parannetaan

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta Porvoon kansallisen kaupunkipuiston liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksien sekä lähiluontoon pääsyn parantamiseksi yhteensä 548 520 euroa.

Ympäristöministeriö on myöntänyt avustusta Porvoon kansallisen kaupunkipuiston liikkumis- ja virkistysmahdollisuuksien sekä lähiluontoon pääsyn parantamiseksi yhteensä 548 520 euroa.

Avustusta saatiin kahdelle hankkeelle: Lähiulkoilureitin Porvoon Länsiranta – Emäsalon Pohjoiskärki kunnostukseen 465 620 euroa ja Porvoon rantareitin historiallisten näköalapaikkojen kunnostamiseen 82 900 euroa. Kaupungin eri hallinnonalojen yhteistyönä toteuttamat hankkeet toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Lähiluonnon ja merkittävien nähtävyyskohteiden saavutettavuutta edistetään kunnostamalla virkistysreittejä ja niihin kuuluvia rakenteita.

– Tavoitteena on kävellen ja pyöräillen kuljettavien, elämyksellisten rengasreittien luominen. Lisäksi pyrimme helpottamaan liikuntarajoitteisten pääsyä lähiluontoon ja nähtävyyskohteille. Reitin varrella parannetaan huonokuntoisia osuuksia, tehdään levähdyspaikkoja ja täydennetään reitin valaistusta kohdista mistä se puuttuu, kertoo kaupunginpuutarhuri Mikko Kaunisto.

– Euromääräisesti suurin avustus haettiin ja saatiin Aleksinpuiston viimeistelyihin, jotka olisivat muuten saattaneet toteutua vasta vuosien kuluttua. Näin ollen Läntinen jokiranta ollaan saamassa arvoiseensa ilmeeseen, iloitsee Mikko Kaunisto.

Hankkeiden puitteissa suunnitellaan ja toteutetaan opasteita ja muuta aineistoa, kuten esitteitä ja verkkosivuston sisältöjä. Reitin varrella on yli 20 kohdetta, joihin opastetaan liikkumaan: luontokohteet, liikuntapaikat, nähtävyydet sekä muut palvelut. 

Näköalapaikkoja kunnostetaan ja saavutettavuutta parannetaan

Näköalapaikkojen kunnostustöitä tehdään kuudessa kohteessa: Linnamäellä, Näsinmäellä, Kokonniemen kansanpuistossa, Tornivuorella ja Lennätinvuorella. Näköalapaikoille johtavia polkuja ja portaita kunnostetaan ja samalla ohjataan liikkumista poluille pois herkästi kuluvilta alueilta. Lisäksi Ruskiksen alueella kunnostetaan lintutorneille johtavia pitkospuita.

– Porvoossa näköalapaikoilla on poikkeuksellisen pitkä historia, ja niiden kulttuurihistoriallinen arvo on luontoarvojen lisäksi suuri. Näin Porvoon 675 -merkkivuoden alkaessa onkin hienoa, että meillä on mahdollisuus kunnostaa näköalapaikat sekä asukkaiden että vierailijoiden käyttöön, sanoo Anne Rihtniemi-Rauh kaupunkisuunnittelusta.

– Rannikon näköalapaikat olivat vuosisatoja Porvoon meriväylän merkkitulipaikkoja. 1800-luvun lopulla niiden virkistyskäyttö kasvoi vapaa-ajan ja matkailun myötä. Samoihin aikoihin maisemien tarkastelu korkeilta paikoilta tuli muotiin. Näsin harjumännikkö ja Linnamäen alue olivat suosittuja kävelypaikkoja. Kokonniemen kansanpuiston kalliolla oli näköalapaikka ja näkötorni rakennettiin myös Gammelbackan kartanon rantakalliolle. Myös Haikkoon Lennätinvuori on suosittu näköalakallio. Paikka on saanut nimensä lennätinasemasta, joka toimi kallion laella muutaman vuoden Krimin sodan aikaan 1850-luvulla, Rihtniemi-Rauh kuvailee. 


Lähiulkoilureitti Porvoon Länsiranta – Emäsalon Pohjoiskärki

Reitti: Kävelysilta-Aleksinpuisto – Taidetehtaan Rantapuisto – Taidetehdas – Länsiranta – joen varsi – Kokonniemen kansanpuisto (Kokonniemi) – Uddaksentie – Hamarin ranta – Metsäpolku – Haavikkopolku – Telegrafbergetin luonnonsuojelualueen reunapolku – Haikkoontie, Haikkoon kuntorata ja puistokäytävä – Nuohoojantie – Haikkoontie – Tolkkistentie – ”Tanssisaarentie” – Kuggen – Emäsalon silta – Emäsalon pohjoiskärki. Yhteensä: 14 km.

Lisätietoa ympäristöministeriön avustuksesta Kansallisten kaupunkipuistojen kehittämishankkeisiin. Tiedote 18.12.2020