Siirry sisältöön

Porvoon kasvihuonekaasupäästöissä odotettavissa reilu pudotus

Suomen ympäristökeskus julkaisi tänään ennakkotietolaskelman Suomen kuntien ilmastopäästöistä vuonna 2020.

Suomen ympäristökeskus julkaisi tänään ennakkotietolaskelman Suomen kuntien ilmastopäästöistä vuonna 2020.

Ennakkotietolaskelman mukaan kuntien yhteenlasketut ilmastopäästöt vähenivät 7,4 prosenttia vuodesta 2019. Suurin muutos tapahtui sähkön käytön päästöissä (-20 %). Sähkön käytön päästöihin vaikuttivat erityisesti fossiilisten polttoaineiden käytön väheneminen sekä lämpimän vuoden seurauksena laskenut sähkön kulutus.

Porvoon päästöt pienenivät yli 10 prosenttia

Ennakkotietojen valossa Porvoon kokonaispäästöt pienenivät 11,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Asukaskohtaiset päästöt pienenivät jopa vielä vähän enemmän eli 12 prosenttia.

− Eniten Porvoossa pienenivät vesiliikenteen (-46,7 %) ja kulutussähkön päästöt (-20,7 %). Päästöjen vähenemistä on kuitenkin nähtävissä ihan joka sektorilla, kertoo kaupungin kestävän kehityksen asiantuntija Sanna Päivärinta.

Vuodesta 2007 Porvoon kokonaispäästöt ovat ennakkolaskelmien mukaan pienentyneet 38,8 prosenttia. Vastaavasti asukaskohtaiset päästöt ovat pienentyneet 42,2 prosenttia samalla ajanjaksolla.

− Oletettavaa on, että vuoden 2020 päästökehitykseen on osaltaan vaikuttanut myös poikkeuksellinen koronavuosi. Nähtäväksi jää, onko koronan vaikutus päästöihin pysyvä, kun yhteiskunta palautuu poikkeusoloista. Pelkästään koronan takia päästöt eivät pienentyneet. Päästöihin vaikuttavat olennaisesti myös esimerkiksi uusiutuvat polttoaineet ja liikenteen uudet ratkaisut, ja vastaava kehityssuunta on ollut nähtävissä jo pidemmän aikaa, toteaa Päivärinta.

Tarkempaa tietoa Porvoon päästöistä saadaan, kun Suomen ympäristökeskus julkaisee vuoden 2020 lopulliset tulokset. Tällä hetkellä lopulliset päästötulokset ovat saatavissa vuosille 2005–2019.

Kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa kuntia varten

Suomen ympäristökeskuksen kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä on kehitetty erityisesti kuntien ilmastotavoitteiden seurantaa varten.

− Päästölaskennasta on pyritty poistamaan sellaiset tekijät, joihin kunta itse ei pysty vaikuttamaan. Tällaisia kunnasta riippumattomia tekijöitä ovat päästökauppaan kuuluvien teollisuuslaitosten polttoaineiden käyttö, teollisuuden sähkönkulutus, teollisuuden jätteiden käsittelyn päästöt sekä kuorma-, paketti- ja linja-autojen läpiajoliikenne, kertoo Päivärinta.

Lisätietoja: