Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin avustuskäytäntöjä kehitetään 

Porvoon kaupungin avustuskäytännöistä kerättiin syksyn 2021 aikana palautetta kahdella kyselyllä, joista toinen oli suunnattu sosiaali- ja terveystoimen avustuksia hakeville tahoille ja toinen painottui kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustuksia hakeville tahoille. Valtaosa kyselyiden vastaajista edusti yhdistyksiä.

-Avustuskäytännön jatkuvaa tarkastelua ja päivittämistä varten tehdään Porvoon kaupunkiorganisaatiossa poikkialaista yhteistyötä. Viime aikoina keskustelua on herättänyt mm. tarve laajentaa sähköisen asioinnin käyttöä avustusten hakemisessa sekä halu yhtenäistää avustuskäytäntöä ja lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä. Lisäksi halutaan mahdollistaa vaikuttavan, yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista edistävän yhdistys- ja kuntalaistoiminnan tukeminen, mitä nykyiset avustuslajikohtaiset kriteerit eivät mahdollista, sivistysjohtaja Sari Gustafsson toteaa. 

Koronaepidemialla ja hyvinvointialueilla vaikutusta myös avustustoimintaan 

Sosiaali- ja terveystoimen avustuksia koskevalla kyselyllä pyydettiin palautetta täysin uudenlaiselle avustusohjeelle.  Siinä oli tarkasteltu avustusten painopisteitä, eri avustustyyppejä, myöntämisen perusteita ja hakijoiden pisteytystä (esim. jäsenmäärä, taloudellinen tila, vaikuttavuus). 

-Haastavan koronatilanteen aiheuttamat rajoitteet yhdistysten järjestämälle toiminnalle sekä valmisteilla oleva Itä-Uudenmaan hyvinvointialue puoltavat sitä, ettei suuria muutoksia tämän vuoden sosiaali- ja terveystoimen avustushaun ohjeisiin ollut perusteltua tehdä, hyvinvointikoordinaattori Petra Bärlund-Hämäläinen sanoo. 

Ohjeisiin ja avustuskriteereihin tehtiin vain pieniä tarkennuksia ja painopisteiden määrittelyä. Vuodelle 2023 syntynee koko Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteiset avustusohjeet. 

Kaupungin avustus mahdollistaa toiminnan ja tavoitteiden toteutumista 

Toisella kyselyistä kerättiin palautetta nykyisestä avustuskäytännöstä, ja sillä saatiin palautetta etenkin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustuksia hakevilta tahoilta. Kyselyn vastaukset vahvistivat käsitystä siitä, että kaupungin myöntämät avustukset mahdollistavat yhdistysten ja työryhmien toiminnan ja tavoitteiden toteutumista, ja että avustustoimintaa pidetään tärkeänä. 

-Kehuja saatiin mm. tarjolla olevista tukimuodoista yhdistyksille, yhdistystoiminnan arvostamisesta ja yhteistyöstä. Kehitettävääkin riittää. Noin kolmannes vastaajista olisi kaivannut lisää tietoa avustuspäätösten perusteista, projektikoordinaattori Minna Särelä kertoo. 

Osa toivoi avustuspäätösten kriteerien olevan vain määrällisiä ja mitattavia, kun taas osa toivoi päätöksiin asiantuntija-arviointia ja harkintaa kuten toiminnan laadun ja ammattimaisuuden arviointia. 

Nykyinen avustushakujen kevääseen painottuva aikataulu ei palvele kovin hyvin kaikkia avustusten hakijoita, vaikka osa vastaajista pitikin sitä toimivana. 

Tämän vuoden hakuun joitakin muutoksia 

Avustuskäytännön tarkastelun myötä avustusten ohjeistukseen ja ehtoihin valmistellaan tämän vuoden hakuun joitakin muutosehdotuksia, kuten tarkennuksia tuettavaan toimintaan sekä yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista edistävän yhdistys- ja kuntalaistoiminnan kuten koulujen vanhempainyhdistystoiminnan avustamisen mahdollistaminen. 

Laajempaa avustuskäytännön päivittämistä valmistellaan toteutettavaksi vuoden 2023 avustushakua varten, jolloin kokonaisuuteen vaikuttavat myös sosiaali- ja terveystoimen avustusten vastuumuutokset hyvinvointialueen toiminnan käynnistyttyä. 

-Pohdittavana on myös vastuunjako viranhaltijoiden ja lautakuntien kesken harkinnanvaraisten avustusten myöntämispäätösten osalta, Minna Särelä kertoo. 

Vuonna 2021 Porvoon kaupunki myönsi 2,38 miljoonaa euroa avustuksina 

Porvoon kaupunki myöntää yhdistyksille, järjestöille, yhteisöille, yksityisteille ja yksityishenkilöille avustuksia erilaisiin tarkoituksiin. Suurin osa avustuksista myönnetään vuosittaisella haulla Porvoon sähköisen asioinnin kautta. Avustuskäytännöissä noudatetaan Porvoon kaupunginhallituksen vahvistamia yleisiä avustusperiaatteita ja lautakuntien vahvistamia avustusten myöntämisperusteita ja avustusohjeita. 

Vuonna 2021 Porvoon kaupunki myönsi avustuksia yhteensä noin 2,38 miljoonaa euroa, joista noin 540 000 € liikunnan tukemiseen, 53 000 € nuoriso- ja paikallistoimintaan, 89 500 € taiteen perusopetuksen järjestämiseen, noin 243 000 € kulttuuritoimintaan, 724 800 € museotoimintaan, noin 31 000 € sosiaali- ja terveystoimen yhdistysten toimintaan, 30 000 € työllisyyttä edistäviin yhdistyshankkeisiin, noin 340 000 € yksityisteiden kunnossapitoon ja perusparannuksiin sekä noin 320 000 € koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämiseen. Tästä kokonaisuudesta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden yhdistyksille, työryhmille ja yksityishenkilöille myöntämien avustusten osuus oli vuonna 2021 yhteensä noin 925 000 €. 

Rahallisen avustuksen lisäksi Porvoon kaupunki tarjoaa yhdistyksille tukea mm. tapahtumien maksuttomalla listauksella nettisivujen tapahtumakalenterissa, alennetuilla torimyyntihinnoilla ja torimyyntikoppien vuokrahinnoilla, tilavuokrien subventoinnilla sekä tarjoamalla maksutonta sparrausta ja neuvontaa esim. tapahtumien järjestämisestä.