Siirry sisältöön

Porvoon kaupungin ympäristöterveysjaoston kokous pidettiin 15.12.2020

Ympäristöterveysjaosto totesi, että Melbia Oy:lle 6.3.2020 annetun määräyksen kaikkia päävelvoitteita on nyt noudatettu ja asian käsittely päättyy.

Jaosto päätti vahvistaa Ab Herek Oy:tä koskevan viranhaltijan tekemän elintarvikelain 63 §:n ja 55 §:n mukaisen kiireellisen määräyksen elintarvikkeiden käyttö- ja luovutuskiellosta sekä kiireellisen määräyksen purkamisen, käyttö- ja luovutuskieltoon määrättyjä elintarvikkeita koskevat sääntelynvastaisuudet on korjattu.

Jaosto vahvisti ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2021 sekä hyväksyi Sipoon Veden ja Kitön vesiosuuskunnan riskiarvioinnit sekä antoi Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle lausunnon Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän riskiarvioinnista.