Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginhallitus käsittelee Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen nimittämistä

Porvoon kaupunginhallitus päättää maanantaina 23. elokuuta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) nimittämisestä. Muut hyvinvointialueen kunnat ovat valtuuttaneet Porvoon kaupungin päättämään VATE:n kokoonpanosta kuntien esitysten pohjalta.

Porvoon kaupunginhallitus päättää maanantaina 23. elokuuta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) nimittämisestä. Muut hyvinvointialueen kunnat ovat valtuuttaneet Porvoon kaupungin päättämään VATE:n kokoonpanosta kuntien esitysten pohjalta.

Lait hyvinvointialueiden perustamisesta vahvistettiin kesäkuun lopussa. Uudistuksessa kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut siirretään hyvinvointialueen järjestettäviksi. Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylä, Porvoon, Pukkilan ja Sipoon palveluista vastaa 1.1.2023 alkaen Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.

VATE vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Toimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle 1.9.2021 mennessä.

Kunnilta saatujen ehdotusten ja kuntien kanssa käydyn keskustelun perusteella kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että VATE:ssa on 14 jäsentä ja puheenjohtaja:

  • Porvoo 4 paikkaa + erillinen puheenjohtajan paikka: Olli Ojanperä, Katja Blomberg, Annika Immonen, Kirsi Oksanen, Ann-Sofie Silvennoinen
  • Sipoo 2 paikkaa: Leena Kokko, Pekka Kivilevo
  • Loviisa 2 paikkaa: Carita Schröder, Marko Perttilä
  • Askola 1 paikka: Ilona Koskenniemi
  • Lapinjärvi 1 paikka: Tiia Gustavson
  • Pukkila 1 paikka: Juha Rehula
  • Myrskylä 1 paikka: Matti Latva-Pirilä
  • Pelastustoimi 1 paikka: Peter Johansson
  • erityishuoltopiiri 1 paikka: Sampo Salo

Kaupunginjohtaja esittää, että kaupunginhallitus valtuuttaa Porvoon sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoisen kutsumaan koolle ensimmäisen kokouksen sekä ehdottaa häntä valmistelutoimielimen puheenjohtajaksi ja Sipoon sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokkoa varapuheenjohtajaksi.

Porvoon kaupunki tarjoaa VATE:n henkilöstölle tarvittavat toimitilat sekä huolehtii VATE:n työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta tarjoamalla hallinnollista tukea mm. huolehtien valmistelutoimielimen henkilöstö- ja taloushallinnosta. Toiminnasta syntyvät kustannukset tulee kattaa 100-prosenttisesti valtion osoittamin määrärahoin erilliseen kirjanpitoon perustuen, eikä Porvoon kaupunki osoita omaa rahoitustaan toimintaan. VATE vastaa omasta budjetistaan ja sen riittävyydestä osoitettuun tehtävään.

Kaupunginjohtaja esittää lisäksi, että Porvoon kaupunki toteaa VATE:lle, että kaupunki ei siirrä muita kuin lailla erikseen määrättyjä toimintoja hyvinvointialueelle.