Siirry sisältöön

Porvoon kaupunginvaltuuston päätökset 30.6.2021

Sivistysjohtajan virka

Kaupunginvaltuusto päätti suljetun lippuäänestyksen jälkeen valita kasvatustieteen maisteri Sari Gustafssonin sivistysjohtajan virkaan. 

Sari Gustafsson sai vaalissa 43 ääntä, Jari Kettunen 3 ääntä, Ilpo Salonen 3 ääntä ja Mika Nieminen yhden äänen (1 tyhjä). 

Osallistuminen Itärata Oy:n omistamiseen ja rahoittamiseen

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti, että Porvoon kaupunki

  • ryhtyy osakkeenomistajaksi uuden Lentorata – Porvoo – Kouvola raideyhteyden suunnittelua toteuttavaan hankeyhtiöön (Itärata Oy),
  • merkitsee perustettavan hankeyhtiön osakkeita tai muuten pääomittaa yhtiötä yhteensä enintään 9,8 miljoonalla eurolla ja
  • hyväksyy yhteisissä hankeyhtiöneuvotteluissa luodut asiakirjat: osakassopimusluonnoksen, perustamissopimusluonnoksen sekä yhtiöjärjestysluonnoksen, sekä lisäksi
  • oikeuttaa kaupunginjohtajan tekemään asiakirjoihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.

Kaupunginvaltuusto päätti lisäksi antaa kaupunginhallitukselle oikeuden tarvittaessa lisäpääomittaa erillisellä päätöksellä hankeyhtiötä enintään 410 000 eurolla. Kaupungin kokonaisvastuu olisi mahdollisen lisäpääomituksen jälkeen enintään 10,21 miljoonaa euroa. Tämä toimenpide on mahdollinen ainoastaan, jos kaikkien kuntien tekemät osakassitoumukset huomioon ottaen ei muutoin voitaisi varmistaa hankeyhtiön alkuvaiheen perustamista ja perustamiseen liittyvien menettelyjen viivytyksetöntä käynnistämistä.

Asemakaavamuutos, Aleksanterinkadun itäpääte

Kaupunginvaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Aleksanterinkadun itäpäätteen asemakaavamuutoksen kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti.  Asemakaavapäätöksen voimaantulo edellyttää maankäyttösopimuksen voimaantuloa.

Kaupunginvaltuusto äänesti kaksi kertaa asian käsittelyn aikana: 

  • Mika Varpio esitti, että kaava palautetaan uuteen valmisteluun seuraavalla evästyksellä: ”Kohdealue merkittävän näkymäakselin päätepisteessä tarvitsee arkkitehtonisesti korkeatasoisemman ja yksilöllisemmän ratkaisun, missä huomioidaan paremmin kohdealuetta ympäröivä rakennuskanta sekä paikan ainutlaatuisuus ja merkittävyys sekä liikenteellisenä että visuaalisena jakopisteenä.” Valtuusto päätti äänin 33–18 jatkaa asian käsittelyä.
  • Kevin Servin esitti, että kaava palautetaan uuteen valmisteluun seuraavalla evästyksellä: ”Rakennuskorkeutta madalletaan kolmeen tai neljään kerrokseen”. Valtuusto päätti äänin 36–15 jatkaa asian käsittelyä.

Luottamushenkilöiden palkkioiden tarkistaminen

Kaupunginvaltuusto päätti äänestysten jälkeen hyväksyä luottamushenkilöiden palkkioiden tarkistamisen. Kaupunginvaltuusto hyväksyi yhden muutoksen kaupunginhallituksen esitykseen Tapani Eskolan esityksen mukaisesti: kaupunginhallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 10 000 euroa. 

Kaupunginvaltuusto äänesti kaksi kertaa käsittelyn aikana.

  • Ensimmäisessä äänestyksessä Tapani Eskolan esitys voitti Juha Elon esityksen äänin 49–2. Juha Elo esitti, että palkkiot pidetään ennallaan.
  • Toisessa äänestyksessä Tapani Eskolan esitys voitti kaupunginhallituksen esityksen äänin 47–4.  

Muut asiat

Muut asiat kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti esitysten mukaisesti

Tekstikorjaus 1.7.2021 klo 10.10: 10 000 euron vuosipalkkio koskee kaupunginhallituksen puheenjohtajaa, ei kaupunginjohtajaa.