Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki on päättänyt avustuksista

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19. toukokuuta hyväksynyt vuoden 2022 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten avustukset sekä Vuoden taiteilija-apurahan ja Hopea-Untracht-apurahan saajat viranhaltijapäätösten mukaisesti.

Maalivärit. Målfärg.

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustukset 


Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen yleis- ja kohdeavustuksina jaettiin tänä vuonna yhteensä 444 700 euroa. Näistä liikuntajärjestöjen yleisavustushakemuksina jaettiin 260 000 ja vuokra-avustuksina 125 000 euroa.
Kulttuurin kohdeavustuksia jaettiin yhteensä 65 000, taiteen apurahoja 6 800 sekä nuorisoavustuksia 53 000 euroa. Uuden kansalaistoiminnan avustuksia jaettiin 30 000.

Vuoden taiteilija-apurahan saa Saara Piispa ja Hopea-Untracht -säätiön apurahan saa taideyhdistys Ateljee Eivor


Taiteilija-apurahan saa kuvataiteilija Saara Piispa ja Hopea-Untracht -säätiön apurahan saa taideyhdistys Ateljee Eivor. Piispa käyttää apurahan tulevan näyttelyn työstämiseen ja Ateljee Eivor erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden taideopetukseen.
Taiteilja-apuraha oli tänä vuonna suuruudeltaan 3 000 euroa. Hakijoita oli viisitoista. Hopea-Untracht -säätiön apurahana myönnetään 3 800 euroa. Hakijoita oli yhdeksän.

Kulttuuritoiminnan kohdeavustuksiin 65 000 euroa


Kulttuuripalvelut käsitteli 88 kohdeavustushakemusta. Hakijoiden joukossa oli kulttuuriyhdistyksiä, taiteen ja luovan alan kulttuuritoimijoita ja -ryhmiä. Haettu avustussumma oli yhteensä 202 800 euroa ja jaettava määräraha 65 000 euroa.
Kulttuurin avustustoiminnalla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja taidepalveluiden tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kulttuuriperintötyölle. Avustukset kohdistuvat laajasti koko kulttuurikentälle ja tuettua toimintaa toteutetaan sekä keskustassa että kylissä, eri kohderyhmille.
Jaossa on huomioitu erityisesti Porvoon keskustaa elävöittävä toiminta sekä lapsille ja nuorille suunnattu taide- ja kulttuuritoiminta koronan jälkeisenä aikana.
Suurimmat avustukset, 5 000 euroa, saa Porvoo Jazz Festival vuoden 2022 festivaalin ja jazzklubien järjestämiseen sekä Vanha 123-työryhmä, kulttuuritilan toimintaa varten.
Muita kohdeavustusten saajia ovat mm. Porvoon kulttuurilaiva-työryhmä, joka saa 2 500 euroa kulttuuritapahtumien järjestämiseen Porvoon joen varrella ja Arctic Ensemble-työryhmä, joka saa 2 500 euroa katusirkustapahtuman järjestämiseen Porvoossa kesällä 2022.
Muut myönnetyt kohdeavustukset vaihtelevat 300 ja 3 000 euron välillä.

Urheiluseurojen yleisavustuksiin 260 000 ja vuokra-avustuksiin 125 000 euroa


Liikunnan yleisavustusta sai tänä vuonna 69 yhdistystä. Jaettavissa oli 260 000 euroa. Seurat hakivat yleisavustusta yhteensä 466 250 euroa.
Avustusta hakeneiden yhdistysten jäseniä on noin 14 300 ja seurojen yhteenlaskettu talousarvio seuraavalle toimintakaudelle on n. 5 miljoonaa euroa. Hakijoiden joukossa on sekä isoja yleisseuroja että pieniä erikoisseuroja.
Avustuskriteereinä ovat mm. seuran laadukas ja tavoitteellinen toiminta, laajamittainen junioritoiminta, seuralla on palkattua henkilökuntaa, joka johtaa tai organisoi toimintaa sekä ohjaa harjoituksia, ja että kilpailutoiminnan ohella seurassa voi harrastaa myös kuntoilumielessä.
– Tänä vuonna yhdelle seuralle ei myönnetty avustusta syystä, että toiminta oli käytännössä tauolla koko vuoden, toteaa ts. liikuntakoordinaattori Päivi Häkkinen. 

Yleisavustuksen lisäksi liikuntaseuroille jaettiin vuokra-avustuksena yhteensä 125 000 euroa.
Vuokra-avustusta haki 15 yhdistystä. Hyväksytyt vuokramenot olivat kaikkien hakijoiden osalta yhteensä 345 746 euroa ja avustusta myönnettiin 36 % hakijan hyväksytyistä vuokramenoista.
Yleis- ja vuokra-avustuksen lisäksi Porvoon kaupunki myöntää vuosittain liikunnan ohjausavustusta n. 125 000 euroa alle 18-vuotiaiden ohjaukseen sekä koulutusavustusta 39 000 euroa seuraohjaajien ja valmentajien koulutukseen. Liikunnan avustuksia on siten yhteensä 549 000 euroa, minkä lisäksi kaupunki muistaa seurojen menestyneitä nuoria urheilijoita loppuvuodesta myös stipendein sekä palkitsee Vuoden Urheilijan 2 000 euron suuruisella stipendillä.

Nuorisotyön tukemiseen 53 000 euroa


Nuorisoyhdistysten ja ryhmien hakemuksia saapui yhteensä 25. Haettu summa oli yhteensä 86 403 euroa. Hakijoista 25 haki yleisavustusta, jossa haettu summa oli 66 603 euroa, kolme haki palkkausavustusta, joissa haettu summa oli 10 800 euroa ja neljä haki projektiavustusta, jossa haettu summa oli 9 000 euroa.
Nuorisopalveluiden avustuksina jaettiin 53 000 euroa, joista yleisavustuksina 45 500, palkkausavustuksina 5 500 euroa ja projektiavustuksina 2 000 euroa.
Jäljelle jäävä määräraha 2 000 euroa varattiin jaettavaksi myöhemmin nuorten toiminta-avustuksina.
Nuorisoavustusta myönnetään paikallisille nuoriso-, kylä- ja asukasyhdistyksille, jotka toiminnallaan tukevat aktiivisesti nuorten osallisuutta ja harrastustoimintaa sekä vahvistavat eri-ikäisten toimintamahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä. Avustuskriteereinä on huomioitu toiminnan monipuolisuus, laadulliset kriteerit sekä tuen alueellinen jakautuminen. Seurantalojen kunnostusavustus ei kuulu avustuksen piiriin. 

Kansalaistoiminnan avustukset


Tänä vuonna jaettiin ensimmäistä kertaa kansalaistoiminnan avustusta. Uusi avustusmuoto kansalaistoiminnalle mahdollisti avustuksen hakemisen aikaisemmin Porvoon kaupungin avustushaun ulkopuolelle jääneille toimijoille kuten vanhempainyhdistyksille ja muille kansalaistoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yhteisöille ja ryhmille. Avustusmuoto mahdollistaa myös uusia, innovatiivisia ja rohkeita kokeiluja.
Sivistyslautakunta päätti, että vuoden 2022 painopisteenä on toiminta, joka liittyy koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämiseen.

Kansalaistoiminnan avustuksia saapui 23. Myöhemmin kulttuuripalveluista siirtyi neljä hakemusta lisää eli yhteensä saapui 27 hakemusta. Koulun ja kodin väliseen yhteistyöhön tuli 12 hakemusta (26 680 euroa), yksi päiväkotitoimintaan (700 euroa), neljä asukas- ja kylätoimintaan (5 600 euroa) sekä kaksi terveys- ja hyvinvointiteemaan (16 000 euroa) ja kahdeksan muihin teemoihin (23 700 euroa) liittyen. Yhteensä avustuksia haettiin 72 680 euroa. Viidelle hakijalle ei myönnetty avustusta.

Avustukset maksetaan kesäkuussa


Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustuksia hakeneet saavat tiedon avustuspäätöksistä myös sopimaansa sähköpostiin. Avustukset maksetaan kesäkuun aikana hakijan ilmoittamalle tilille.