Siirry sisältöön

Porvoon kaupunki on päättänyt avustuksista  

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 30. toukokuuta hyväksynyt vuoden 2023 kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten avustukset sekä Vuoden taiteilija-apurahan ja Hopea-Untracht-apurahan saajat viranhaltijapäätösten mukaisesti. 

Porvoon kaupungin tunnus.

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustukset  

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen yleis- ja kohdeavustuksina jaettiin tänä vuonna yhteensä 444 700 euroa. Näistä liikuntajärjestöjen yleisavustushakemuksina jaettiin 260 000 ja vuokra-avustuksina 125 000 euroa.  
Kulttuurin kohdeavustuksia jaettiin yhteensä 100 000, taiteen apurahoja 4 200 sekä nuorisoavustuksia 53 000 euroa. Uuden kansalaistoiminnan avustuksia jaettiin 30 000. 


 Taiteilija-apurahan saa sanataiteilija Mari Anttonen ja Hopea-Untracht -säätiön apurahan saa Ari-Matti Hedman. Anttonen käyttää apurahan sanataideopetuksen suunnitteluun ja työpajojen ja kurssien toteutukseen eri-ikäisille. Hedman käyttää apurahan klassisen laulusarjan ja musiikkiteatteriesityksen käsikirjoittamiseen ja ohjaamiseen. 
Taiteilija-apuraha oli tänä vuonna suuruudeltaan 3 000 euroa. Hakijoita oli kaksikymmentäyksi (21) Hopea-Untracht -säätiön apurahana myönnetään 1200 euroa. Hakijoita oli kaksitoista (12). 

Kulttuuritoiminnan kohdeavustuksiin 100 000 euroa 

Kulttuuripalvelut käsitteli 97 hakemusta, joista 62 oli kohdeavustushakemuksia. Hakijoiden joukossa oli kulttuuriyhdistyksiä, taiteen ja luovan alan kulttuuritoimijoita ja ryhmiä. Haettu avustussumma oli yhteensä 245 300 euroa ja jaettava määräraha 100 000 euroa. Kulttuurin avustustoiminnalla tuetaan ja luodaan edellytyksiä paikalliselle kulttuuri- ja taidepalveluiden tarjonnalle, taiteen harjoittamiselle ja harrastamiselle sekä kulttuuriperintötyölle. Avustukset kohdistuvat laajasti koko kulttuurikentälle ja tuettua toimintaa toteutetaan sekä keskustassa että kylissä, eri kohderyhmille. Jaossa on huomioitu erityisesti Porvoon keskustaa elävöittävä toiminta sekä lapsille ja nuorille suunnattu taide- ja kulttuuritoiminta.

Suurimmat avustukset, 8 000 euroa, saa Porvoo Jazz Festival vuoden 2023 festivaalin ja jazzklubien järjestämiseen sekä Vanha 123-työryhmä kulttuuritilan toimintaa varten (6000 euroa). Muita kohdeavustusten saajia ovat mm. Albert Edelfeltin säätiö ateljeemuseon oheisohjelman järjestämiseen osana Albert Edelfeltin 140-vuotisjuhlaohjelmaa sekä useat Näsin kartanossa yleisötapahtumia järjestävät työryhmät.
Muut myönnetyt kohdeavustukset vaihtelevat 400 ja 3500 euron välillä. 



Urheiluseurojen yleisavustuksiin 260 000 ja vuokra-avustuksiin 125 000 euroa 

Liikunnan yleisavustusta sai tänä vuonna 69 yhdistystä. Jaettavissa oli 260 000 euroa. Seurat hakivat yleisavustusta yhteensä 466 250 euroa. Avustusta hakeneiden yhdistysten jäseniä on noin 14 300 ja seurojen yhteenlaskettu talousarvio seuraavalle toimintakaudelle on n. 5 miljoonaa euroa. Hakijoiden joukossa on sekä isoja yleisseuroja että pieniä erikoisseuroja. 

Avustuskriteereinä ovat mm. seuran laadukas ja tavoitteellinen toiminta, laajamittainen junioritoiminta, seuralla on palkattua henkilökuntaa, joka johtaa tai organisoi toimintaa sekä ohjaa harjoituksia, ja että kilpailutoiminnan ohella seurassa voi harrastaa myös kuntoilumielessä.  

-Tänä vuonna yhdelle seuralle ei myönnetty avustusta syystä, että toiminta oli käytännössä tauolla koko vuoden, toteaa ts. liikuntakoordinaattori Päivi Häkkinen.  

Yleisavustuksen lisäksi liikuntaseuroille jaettiin vuokra-avustuksena yhteensä 125 000 euroa.  
Vuokra-avustusta haki 15 yhdistystä. Hyväksytyt vuokramenot olivat kaikkien hakijoiden osalta yhteensä  
345 746 euroa ja avustusta myönnettiin 36 prosenttia hakijan hyväksytyistä vuokramenoista. 
Yleis- ja vuokra-avustuksen lisäksi Porvoon kaupunki myöntää vuosittain liikunnan ohjausavustusta n. 125 000 euroa alle 18-vuotiaiden ohjaukseen sekä koulutusavustusta 39 000 euroa seuraohjaajien ja valmentajien koulutukseen. Liikunnan avustuksia on siten yhteensä 549 000 euroa, minkä lisäksi kaupunki muistaa seurojen menestyneitä nuoria urheilijoita loppuvuodesta myös stipendein sekä palkitsee Vuoden Urheilijan 2 000 euron stipendillä. 

Nuorisotyön tukemiseen 40 000 euroa

Nuorisoyhdistysten ja ryhmien hakemuksia saapui yhteensä 21. Nuorisoavustusta hakeneet kylä- ja asukasyhdistysten (3) hakemukset siirtyivät yhteisöllisyyden avustuksen alle. Yksi avustushakemus siirtyi kulttuuriavustusten hakemuksiin. Nuorisopalveluiden avustuksina jaettiin 53 000 euroa, josta nuorisoavustuksina jaettiin 40 000. Nuorisoavustuksista tehtiin tänä vuonna osittainen määrärahan siirto yhteisöllisyyden avustuksiin. Määrärahan suuruus oli 13 000 euroa.

Nuorisoavustuksina jaettiin 40 000 euroa, joista yleisavustuksina 28 700, palkkausavustuksina 8 000 euroa ja projektiavustuksina 3 300 euroa. Jäljelle jäävä määräraha 2 000 euroa varattiin jaettavaksi myöhemmin nuorten toiminta-avustuksina. Kahdelle hakijoista ei myönnetty avustusta.

Nuorisoavustusta myönnetään paikallisille nuorisoyhdistyksille, jotka toiminnallaan tukevat aktiivisesti nuorten osallisuutta ja harrastustoimintaa sekä vahvistavat eri-ikäisten toimintamahdollisuuksia ja yhteisöllisyyttä.

Yhteisöllisyyden avustukset

Viime syksynä Porvoon kaupunginhallitus hyväksyi uuden avustusmuodon, yhteisöllisyyden avustuksen, joka korvaa aikaisemman kansalaistoiminnan avustuksen. Vapaa-aikapalveluiden vuoden 2023 talousarviossa varattiin 30 000 euroa yhteisöllisyyden avustuksia varten.

Uusi avustusmuoto mahdollisti avustuksen hakemisen vanhempainyhdistyksille, eläkeläisyhdistyksille, perinnejärjestöille, monikulttuurista tai kotoutumista tukevaa toimintaa järjestäville yhdistyksille, työttömien yhteisöllisyyttä edistäville sekä muille yleishyödyllisille, yhteisöllisyyttä tai kansalaistoimintaa edistäville yhdistyksille, yhteisöille ja ryhmille. Uuden avustusmuodon alle siirtyivät myös aiemmin työllisyyshanke- avustuksilla avustetun toiminnan tukeminen, sosiaali- ja terveystoimen avustuksesta kaupungin järjestämisvastuulle jääneen toiminnan avustaminen sekä aiemmin nuorisoavustukseen kuulunut kylä- ja asukasyhdistysten avustaminen.

Yhteisöllisyyden avustushakemuksia saapui yhteensä 59. Yksi avustushakemus siirtyi kulttuuriavustushakemuksiin. Kulttuuriavustuksista siirtyi yksi avustus yhteisöllisyyden avustuksiin ja nuorisoavustushakemuksista siirtyi yhteisöllisyyden hakemuksiin kolme avustushakemusta. Hakemuksia käsiteltiin näin ollen 62, haettu summa oli yhteensä 204 600 euroa. Yhteisöllisyyden avustuksina jaettiin yhteensä 43 000 euroa. Hakijoista neljällekymmenelleneljälle (44) hakijalle myönnettiin yhteisöllisyyden avustus. Kahdeksalletoista (18) hakijalle ei myönnetty avustusta.

 Avustukset maksetaan kesäkuussa 

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden avustuksia hakeneet saavat tiedon avustuspäätöksistä myös sopimaansa sähköpostiin. Avustukset maksetaan kesäkuun aikana hakijan ilmoittamalle tilille.