Siirry sisältöön

Porvoon kaupunkikehityslautakunta käsittelee oikaisuvaatimusta vierasvenesataman päätöksestä

Porvoon kaupunkikehityslautakunta käsittelee kokouksessaan 11. huhtikuuta oikaisuvaatimusta, jonka Wilenius Båtvarv ry teki lautakunnan 13.12.2022 tekemästä Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailun voittajaa koskevasta päätöksestä. Esitys lautakunnalle on, että oikaisuvaatimus hylätään.

Porvoon kaupungin tunnus.

Oikaisuvaatimus koskee päätöstä, jonka mukaan Porvoon Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailun voittaja on Telakka Porvoo Borgå. Oikaisuvaatimuksen tehnyt yhdistys katsoo, että tehty päätös on Länsirannan vierasvenesataman tarjouskilpailua koskevien sääntöjen vastainen, julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain vastainen sekä hallintolain vastainen. Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan lautakunnan päätöksen kumoamista.

Lautakunnalle esitetään, että oikaisuvaatimus hylätään eikä lautakunnan tekemää päätöstä ole syytä muuttaa. Perusteluissa on esitetty mm., että voittanut tarjous on jätetty tarjousajan sisällä, molemmille tarjoajille on annettu mahdollisuus täydentää tarjouksiaan ja, että asemakaavan mukaisuus ei ole poissuljentakriteeri.

Esityksessä todetaan, että kaupungin järjestämä tarjouskilpailu ei täytä hankintasopimukselle, käyttöoikeusurakalle tai käyttöoikeussopimukselle annettua tunnusmerkistöä.