Siirry sisältöön

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee Apottiin liittymistä

– Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan näkökulmasta arvioituna Porvoon on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöönsä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti siirtymäajan jälkeen, toteaa sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

– Sosiaali- ja terveystoimen toiminnan näkökulmasta arvioituna Porvoon on tarkoituksenmukaista ottaa käyttöönsä asiakas- ja potilastietojärjestelmä Apotti siirtymäajan jälkeen, toteaa sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen.

– Tämä olisi kaupungille kuitenkin kallis ratkaisu, ja siksi konsernijohto arvioikin vielä erikseen asiaan liittyvät riskit. On selvitettävä, mitkä ovat kaupungin mahdollisuudet rahoittaa Apotti-järjestelmään liittyminen, sekä kuinka tämä vaikuttaisi kaupungin muuhun palvelutoimintaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 27. helmikuuta. Kaupunginhallitus tekee oman esityksensä maaliskuussa, ja kaupunginvaltuusto päättää mahdollisesti asiasta maaliskuun lopussa. Apotti-järjestelmään siirtyminen veisi arviolta noin kaksi vuotta.

Apotin käyttöönotto etenee Uudellamaalla

– Nykyinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä on ollut tähän saakka riittävä, mutta Uudellamaalla suunta on Apotti-järjestelmää kohti, Ann-Sofie Silvennoinen toteaa.

Apotti on jo otettu käyttöön tai sitä ollaan ottamassa käyttöön eri puolilla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä. Apotti-hankkeen tavoitteena on alueellisesti yhtenäinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, joka yhdistäisi laajasti erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon tietoja Uudellamaalla.

– Tämä tarkoittaisi käytännössä enemmän mahdollisuuksia kehittää potilasturvallisuutta esimerkiksi yhteisten lääkelistojen myötä, Ann-Sofie Silvennoinen kertoo.

Kustannukset noin 4 miljoonaa vuodessa

Apotti-järjestelmään liittymisen riskit ovat ennen kaikkea taloudellisia. Sote-uudistuksen taloudellisia vaikutuksia kaupungin tai uuden itsehallintoalueen talouteen ei vielä täsmällisesti tiedetä, mutta kaupungin muiden palveluiden rahoitusmahdollisuuksien arvioidaan heikentyvän Apotin vuoksi vuosittain noin 1,5 miljoonalla eurolla.

Järjestelmän käyttöönoton ohessa Porvoo liittyisi Apotti Oy:n osakkaaksi. Kustannukset Porvoolle olisivat noin 4 miljoonaa euroa vuodessa vuosina 2022–2028. Kustannukset koostuvat liittymismaksusta, osakkeen merkintähinnasta, sijoitetun vapaan oman pääoman osuudesta, lainantakauksesta ja ylläpitokustannuksista.

Tämän lisäksi käyttöönotto edellyttäisi lisätyövoiman palkkaamista. Jokaiseen yksikköön nimettäisiin vastuukäyttäjiä, joiden työaikaa kohdistettaisiin Apotin käyttöönottoon ja kouluttamiseen.

Porvoossa on tällä hetkellä käytössä TietoEVRY Oyj:n asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Porvoon sosiaali- ja terveystoimen nykyisten tietojärjestelmien kustannukset investointeineen ovat lähivuosina 1–1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Jos Apotti-järjestelmä otettaisiin käyttöön, voitaisiin samalla luopua tällä hetkellä erikseen ostetuista päällekkäisistä järjestelmistä. Näitä ovat ainakin sähköinen ajanvaraus ja erikoissairaanhoitoon liittyvien ohjelmien integraatiot. Apotin ja nykyisten järjestelmien hintaero olisi siis vuosittain vähintään 2,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:

Ann-Sofie Silvennoinen, sosiaali- ja terveysjohtaja
puh. 040 676 1374
ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

Salla Paavilainen, hallintopäällikkö
puh. 040 676 1453
salla.paavilainen@porvoo.fi