Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar anslutning till Apotti

– Ur social- och hälsovårdens verksamhets synvinkel är det ändamålsenligt för Borgå att ta i bruk patient- och klientdatasystemet Apotti efter en övergångsperiod, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Ur social- och hälsovårdens verksamhets synvinkel är det ändamålsenligt för Borgå att ta i bruk patient- och klientdatasystemet Apotti efter en övergångsperiod, konstaterar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Det här skulle ändå vara en dyr lösning för staden och därför kommer koncernledningen att bedöma de risker som frågan medför. Stadens möjligheter att finansiera anslutningen till Apotti och hur det skulle påverka stadens övriga serviceverksamhet är frågor som måste redas ut.

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar ärendet på sitt möte den 27 februari. Stadsstyrelsen gör sitt eget förslag i mars och stadsfullmäktige fattar beslutet troligen i slutet av mars. Övergången till Apotti skulle ta uppskattningsvis två år.

Övergången till Apotti framskrider i Nyland

 – Det nuvarande klient- och patientdatasystemet har räckt till hittills, men i Nyland har man tagit riktningen Apotti, konstaterar Ann-Sofie Silvennoinen, Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör.

Apotti har tagits eller kommer att tas i användning på olika håll inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Syftet med Apotti-projektet är att skapa ett regionalt enhetligt klient- och patientdatasystem, som i stor grad förenar uppgifter från den specialiserade sjukvården och primärvården.

 – I praktiken skulle det betyda fler möjligheter att utveckla patientsäkerhet till exempel tack vare gemensamma medicinlistor, berättar Ann-Sofie Silvennoinen.

Kostnaderna uppgår till 4 miljoner i året

Riskerna med att ansluta sig till Apotti är främst ekonomiska. Man känner ännu inte exakt till vilka ekonomiska konsekvenser social- och hälsovårdsreformen har för staden eller för ett nytt självstyrande område. Stadens möjligheter att finansiera andra tjänster försvagas med uppskattningsvis cirka 1,5 miljoner euro årligen.

Genom att ta systemet i användning skulle staden bli delägare i Apotti Oy. De årliga kostnaderna för Borgå skulle uppgå till ca 4 miljoner euro i året under åren 2022–2028. Kostnaderna består av anslutningsavgift, teckningspriset för aktien, placerat fritt eget kapital, låneborgen och underhållskostnader.

Dessutom skulle ibruktagandet förutsätta anställning av mer arbetskraft. I varje enhet skulle utses ansvarspersoner vars arbetstid skulle riktas till ibruktagandet av Apotti och utbildning för personalen.

I Borgå används för tillfället TietoEVRY Abps klient- och patientdatasystem. Kostnaderna för Borgå social- och hälsovårdssektors nuvarande datasystem med investeringar är under de närmaste åren 1–1,8 miljoner euro om året. Om staden börjar använda Apotti kan man samtidigt avstå från överlappande system som har köpts separat. Till de här hör åtminstone den elektroniska tidsbeställningen och integrationer av program som är kopplade till den specialiserade sjukvården. Prisskillnaden mellan Apotti och de nuvarande systemen skulle vara cirka 2,5 miljoner euro.

Mer information:

Ann-Sofie Silvennoinen, social- och hälsovårdsdirektötr
tfn 040 676 1374
ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

Salla Paavilainen, förvaltningschef
tfn 040 676 1453
salla.paavilainen@porvoo.fi