Siirry sisältöön

Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee ensi vuoden talousarviota

Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen painopisteitä vuodelle 2022 ovat koronan jälkeisen hoitovelan ja jonojen purkaminen sekä valmistautuminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen.

Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen painopisteitä vuodelle 2022 ovat koronan jälkeisen hoitovelan ja jonojen purkaminen sekä valmistautuminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarviota vuodelle 2022 käsitellään lautakunnan kokouksessa 7.10.2021.

Koronaviruksen jälkihoito vaatii sekä henkilöstö- että taloudellista resursointia. Vuoden 2022 aikana tavoitellaan hoitojonojen purkamista erityisesti terveysasemalla ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. Tarvittaessa hoitojonojen purkamista toteutetaan ostopalvelun avulla. Sosiaali- ja terveystoimi esittää noin 173,5 miljoonan euron budjettia vuodelle 2022. Budjettiesityksessä on 7,8 miljoonan euron (4,7 %) lisäys vuoden 2021 budjettiin verrattuna.

Lisäystä kaikilla palvelualueilla

Lapsi- ja perhepalveluiden tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvä arki. Painopiste on ehkäisevässä ja ennakoivassa työssä. Lapsi- ja perhepalvelujen budjetti vuodelle 2022 on noin 16,6 miljoonaa euroa (9,5 % koko budjetista), mikä on 600 000 euroa (7,4 %) enemmän tähän vuoteen nähden. Määrärahoja on lisätty ostopalveluihin erikoissairaanhoidon lähettämiskriteerien kiristymisen ja asiakkaiden peruspalveluiden jatkohoidon lisääntymisen vuoksi. Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä palveluntarve ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet, tämä edellyttää henkilöstöresurssin vahvistamista.

Aikuisten palveluissa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja tuodaan jokaisen yksikön toimintaan. Tavoitteena on palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäistä uusien palvelutarpeiden syntymistä. Budjetin lisäystä esitetään noin 2 miljoonaa euroa (7,4 %) enemmän, vuoteen 2021 verrattuna. Tämä nostaa aikuisten palvelujen budjetin lähes 30 miljoonaan euroon (17 % koko budjetista).

Vanhus- ja vammaispalveluissa palvelujen järjestämisen lähtökohtana on tukea kotona asumista ja omatoimista suoriutumista. Vuoden 2022 budjetti on reilu 60 miljoonaa euroa (34 % koko budjetista) eli lisäystä on noin 4,5 miljoonan euroa (8,1 %) vuoteen 2021 nähden.

Erikoissairaanhoidon menot muodostavat vuonna 2022 reilun kolmasosan (37 %) koko toimialan talousarviosta. Porvoon sairaalan tuottamien palveluiden osuus tästä on vajaa 50 % ja lopun tuottaa pääosin Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala HYKS. Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin esitetään varattavaksi 64 miljoonaa euroa, joka on 700 000 euroa enemmän, kuin vuoden 2021 talousarviossa.