Hoppa till innehåll

Social- och hälsovårdsnämnden behandlar nästa års budget

Social- och hälsovårdssektorns prioriteringar för 2022 är att få bort vårdskulden efter coronan och köerna avklarade samt förberedelse för igångsättande av verksamheten i Östra Nylands välfärdsområde.

Social- och hälsovårdssektorns prioriteringar för 2022 är att få bort vårdskulden efter coronan och köerna avklarade samt förberedelse för igångsättande av verksamheten i Östra Nylands välfärdsområde.

Social- och hälsovårdssektorns budget för år 2022 behandlas vid nämndens möte 7.10.2021.

Hanteringen av coronavirusets följder kräver både personalresurser och ekonomiska resurser. Under 2022 strävar man efter att få bort vårdköerna i synnerhet på hälsostationen och inom skol- och studerandehälsovården. Vid behov avklarar staden vårdköerna med hjälp av köpta tjänster. Social- och hälsovårdssektorn föreslår en budget på cirka 173,5 miljoner euro för år 2022. Budgetförslaget har ett tillägg på cirka 7,8 miljoner euro (4,7 %) jämfört med budgeten för år 2021.

Ökning i alla serviceområden

Målet för barn- och familjetjänsterna är en god vardag för barn, unga och familjer. Verksamheten fokuserar på förebyggande och föregripande arbete. Budgeten för barn- och familjetjänsterna 2022 är cirka 16,6 miljoner euro (9,5 % av hela budgeten), vilket är 600 000 euro (7,4 %) mer än i år. Mera anslag har anvisats för köpta tjänster. Detta beror på skärpta kriterier för remiss till specialiserad sjukvård och en ökad fort satt vård av basserviceklienter. Inom social- och krisjouren i Östra Nyland har servicebehovet och antalet klienter ökat, vilket gör det nöd vändigt att stärka personalresursen.

Inom tjänster för vuxna kommer tjänster som främjar välbefinnande och hälsa att bli en del av verksamheten i varje enhet. Målet är att erbjuda klienten en heltäckande service och att förebygga uppkomsten av nya servicebehov. Det föreslås en ökning av budgeten med ca 2 miljoner euro (7,4 %) jämfört med 2021. Detta höjer budgeten för tjänster för vuxna till nästan 30 miljoner euro (17 % av hela budgeten).

Utgångspunkten för ordnandet av service inom äldreomsorgen och funktionshinderservicen är att stödja möjligheterna att bo hemma och klara sig på egen hand. Budgeten för år 2022 är drygt 60 miljoner euro (34 % av hela budgeten), vilket är en ökning med ca 4,5 miljoner euro (8,1 %) jämfört med 2021.