Siirry sisältöön

Porvoon varhaiskasvatuksen laadun nykytilaa kartoitetaan

Porvoon varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan kevään aikana 13 kaupungin päiväkodissa ja kolmessa yksityisessä päiväkodissa. Arvioinnin tulokset ovat kaupunkitasoisia ja tavoitteena on tunnistaa toiminnan kehittämisen tarpeita.

Porvoon varhaiskasvatuksen laatua arvioidaan kevään aikana 13 kaupungin päiväkodissa ja kolmessa yksityisessä päiväkodissa. Arvioinnin tulokset ovat kaupunkitasoisia ja tavoitteena on tunnistaa toiminnan kehittämisen tarpeita.

Päiväkodit valitaan satunnaisotannalla ja arviointi tehdään Kehittävä Palaute -menetelmällä. Kehittävä palaute on valmis konsepti varhaiskasvatuksen lakisääteisen arvioinnin toteuttamiseksi, toiminnan nykytilan kartoittamiseksi ja laadukkaan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi. 

– Arvioinnissa havainnoidaan päiväkodin arkea, haastatellaan lapsia, arvioidaan oppimisympäristöjä sekä johdon että tiimien toimintaa lapsen näkökulmasta, varhaiskasvatuksen ohjaaja Jaana Häkkinen kertoo. 

– Palautteen avulla saadaan selvitettyä varhaiskasvatuksen arjen haasteet ja myös ne tekijät, jotka kannattelevat laadukasta varhaiskasvatusta, Häkkinen jatkaa. 

Aineistoa kerätään eri mittareiden avulla. Observoijat suorittavat havainnointia, tiimit arvioivat oppimisympäristöä, lapsia haastatellaan ja päiväkodinjohtaja tekee arviointia. Havainnointia tehdään otantaan valikoituneen päiväkodin yhdessä ryhmässä. Kartoituksessa ei arvioida yksittäisiä työntekijöitä tai lapsia, vaan arkea ja toimintaa lapsen näkökulmasta.

Arvioinnin tekee Reunamo Education Research ja kaupunkitasoiset tulokset julkaistaan loppukeväästä 2020. 

Lisätietoja Porvoon varhaiskasvatuksen laatuasioista:

varhaiskasvatuksen ohjaaja Jaana Häkkinen
puh. 040 489 1879
jaana.hakkinen@porvoo.fi