Hoppa till innehåll

Kvaliteten på småbarnspedagogiken i Borgå kartläggs

Kvaliteten på småbarnspedagogiken i Borgå utvärderas under våren i tretton av stadens daghem och tre privata daghem. Resultaten av utvärderingen är på stadsnivå och målet är att identifiera utvecklingsbehov i verksamheten.

Kvaliteten på småbarnspedagogiken i Borgå utvärderas under våren i tretton av stadens daghem och tre privata daghem. Resultaten av utvärderingen är på stadsnivå och målet är att identifiera utvecklingsbehov i verksamheten.

Daghemmen väljs slumpmässigt och utvärderingen görs med metoden Utvecklande respons. Utvecklande respons är ett färdigt koncept för att genomföra den lagstadgade bedömningen av småbarnspedagogiken, kartlägga verksamhetens nuläge och utveckla en högklassig småbarnspedagogik.

– Vid utvärderingen observeras vardagen i daghemmen, barnen intervjuas, och lärmiljöerna samt ledningens och teamens arbetssätt bedöms ur barnens perspektiv, berättar ledare för småbarnspedagogik Jaana Häkkinen.

– Med hjälp av respons utreds utmaningarna i småbarnspedagogikens vardag och också de faktorer som stöder en kvalitativ småbarnspedagogik, fortsätter Häkkinen.
Material samlas in på olika sätt. I daghemmen utförs observationer, teamen utvärderar lärmiljöerna, barnen intervjuas och daghemsföreståndaren gör en bedömning. Observationen utförs i en grupp i de daghem som har valts att delta i utvärderingen. Man utvärderar inte enskilda arbetstagare eller barn, endast vardagen och verksamheten ur barnets synvinkel.

Utvärderingen görs av Reunamo Education Research och resultaten på stadsnivå publiceras i slutet av våren 2020.

Mera information om kvalitetsfrågor inom småbarnspedagogiken i Borgå:
ledare för småbarnspedagogik Jaana Häkkinen
tfn 040 489 1879
jaana.hakkinen@porvoo.fi