Siirry sisältöön

Porvoon veden vuosikertomus 2023 on julkaistu

Porvoon veden vuoden 2023 vuosikertomus on julkaistu ja siihen voi tutustua Täältä


Liikevaihto 13,86 milj. euroa oli 3 % pienempi kuin budjetoitu. Alitus johtui pienentyneestä vesi- ja jätevesilaskutuksesta. Tuloslaskelman rahoitustuotot ja -kulut olivat 8,8 % budjetoidusta. Merkittävin rahoitustuottoihin ja -kuluihin vaikuttanut tekijä on tuloutustavoitteen poistaminen. Korkotaso pysyi myös ennakoitua alhaisempana.

Toimintakulut olivat 8,4% (629 000 euroa) budjetoitua suuremmat. Henkilöstökulut olivat 2,7 % budjetoitua suuremmat johtuen ennakoitua suuremmista yleiskorotuksista. Palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ylittivät 11,5 % (556 000 euroa) Kustannusten toteutumiseen budjetoitua suurempana vaikuttaa erityisesti Kokoniemen puhdistamon purku-urakka, jonka kustannukset olivat 300te, purku-urakka oli talousarviossa huomioitu investointimenoissa. Merkittäviä muita syitä kustannusten nousuun oli jätevedenpuhdistuksen kemikaalikustannusten toteutuminen 26% budjetoitua suurempana (ylitys 94 000 euroa).

Kaikki hankkeet toteutuivat lähes talousarvion ja työohjelman mukaisesti. Investoinnit 15,99 milj. euroa olivat 1,6 % (250 000 euroa) talousarviossa arvioitua suuremmat. Ylitys johtui pääosin kasvaneista rakentamisen kustannuksista. Saksalan hankkeiden pienet aikataulujen muutokset loppuvuodesta siirsi myös projektin kustannuksia 1,1mijl. € vuodelle 2024. Saksalan hanke eteni muutoksista huolimatta urakkasopimusten mukaisessa aikataulussa. Muita merkittäviä hankkeita oli mm. verkoston saneeraus eri kohteissa ja uuden meriteitse kulkevan paineviemärin rakentaminen Keskustasta Hamariin.Toiminnan varmuutta lisättiin investoimalla varavoimaan Hermanninsaaren puhdistamolla sekä Suomenkylän ja Noriken vedenottamoilla.

Liittymismaksuja kerättiin 1,01 milj. euroa, mikä oli 44% budjetoidusta, liittymismaksuihin vaikutti rakentamisen merkittävä hidastuminen sekä Kilpilahden teollisuusalueen tonttien ennakoitua vähäisempi kysyntä. Talousarvion mukaisesti uutta lainaa nostettiin 6,00 milj. euroa. Pitkäaikaiset lainat sisältäen vuoden 2024 lyhennyksen kaupungille on vuoden 2023 lopussa 16,1 milj. euroa.