Siirry sisältöön

Sannaisten vedenottamolla otetaan veden klooraus käyttöön 11.10

Sannaisten vedenottamolla on normaalisti jatkuvassa käytössä veden desinfiointi UV-laitteistolla. Tämän lisäksi käynnistetään asiakkaille lähtevän veden klooraus, jolla varmistetaan veden hygieeninen laatu myös mahdollisissa UV-laitteiston häiriötilanteissa. Tähän varotoimenpiteeseen ryhdytään, koska Sannaisten raakavesikaivoista otetussa näytteissä on havaittu kohonneita mikrobipitoisuuksia. Pohjavesialueen tarkkailua on tehostettu ja pohjaveden laatuvaihteluiden syitä selvitetään.

Laitoksen lähtevässä vedessä ei ole todettu laatupoikkeamia eikä laitoksen UV-desinfiointilaitteistossa ole ollut toimintahäiriöitä. Kuluttajille toimitettava vesi on normaalia talousvettä, mutta klooraus voi aiheuttaa lievää kloorin hajua tai makua kaupungin itäosissa.