Siirry sisältöön

Sateiden takia ylivuodot pumppaamoilta ovat mahdollisia

Sateista johtuen ylivuodot jätevedenpumppaamoilta ovat mahdollisia viikonlopun aikana. Vanhamoision sekä Virtaalan pumppaamoista on havaittu lyhyitä ylivuotoja.
Asukkaita pyydetään varmuuden vuoksi välttämään lähipäivinä uimista kyseisten pumppaamoiden läheisyydessä.
Tieto ylivuodoista ja määristä toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaisille ja terveydensuojeluviranomaisille, kun ne ovat saatavilla.
Pumppaamoylivuotojen minimoimisen kannalta on tärkeä edistää erilaisia hulevesiratkaisuja, joilla estetään sadevesien pääsy viemäriverkostoon. Sade- ja lumen sulamisvesiä voidaan viivyttää ja ohjata esimerkiksi viivytysaltaiden avulla, riittävillä viheralueilla, läpäisevillä pinnoilla ja hulevesiverkostoa rakentamalla ja saneeraamalla.