Siirry sisältöön

Selvitysraporttiluonnos Epoon koulun tulevaisuudesta valmistui

Epoon koulun toimintaedellytyksiä täytyy joko vahvistaa tai toimintaa supistaa, todetaan Epoon koulun tulevaisuuden selvitysraporttiluonnoksessa. Sivistyslautakunta käsittelee luonnosta kokouksessaan 23. tammikuuta 2020.

– Epoon koulun ratkaisussa täytyy ottaa huomioon kouluverkon kokonaisuus ja yksilöiden opinpolku kokonaisvaltaisesti. Raportin luonnos merkitään tässä vaiheessa tiedoksi ja sitä hyödynnetään Itäisen alueen kouluratkaisujen päätöksenteon tukena ja suunniteltaessa Eteläisen alueen tulevaisuuden kouluratkaisuja, toteaa koulutusjohtaja Jari Kettunen.

– Lisäksi luonnosta voidaan hyödyntää oheismateriaalina, kun eteläisen alueen varhaiskasvatusjärjestelyjä selvitetään myöhemmin kuluvana vuonna talousarviokirjauksen mukaisesti, Kettunen jatkaa.

Selvitystyössä on tunnistettu kaksi eri vaihtoehtoa

Ensimmäisessä vaihtoehdossa lähtökohtana on se, kuinka Epoon koulun toimintaedellytyksiä voitaisiin vahvistaa, jotta palvelut voidaan alueella säilyttää nykyistä sijaintia hyödyntäen. Tässä vaihtoehdossa olisi löydettävä muita toimintoja liitettäväksi koulun yhteyteen tai koulu sijoitettava alueella sijaitsevan toisen yksikön yhteyteen. Tällöin syntyisi vahvempi yksikkö, johon voidaan satsata, sillä alueen oppilasmäärän osalta kasvua nykytasosta ei ole nähtävissä.

Toinen vaihtoehto selvityksessä on ollut, että alueen koulutuspalvelut omana yksikkönä lakkautettaisiin, mikäli oppilasmäärän kehitys ei tarjoa riittävää pohjaa koulun toimintojen ylläpitoon niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Tässä vaihtoehdossa ei ole tarkemmin otettu kantaa aikatauluihin, mutta eri mahdollisuuksia alueen oppilaiden opetuksen toteuttamiseen on nostettu esiin.

– Ensimmäisessä vaihtoehdossa nähdään mahdollisuuksia muodostaa noin 75 lapsen kokonaisuus yhdessä Epoon päiväkodin kanssa. Toisessa vaihtoehdossa voisi olla mahdollista pohtia alimpien luokkien opetuksen järjestämistä Grännäs skolan tai Epoon päiväkodin yhteydessä, Kettunen avaa.
Epoon koululla järjestettiin keskustelu- ja kuulemistilaisuus keskiviikkona 15.1.2020. Tilaisuudessa kuultiin sekä aktiivisia huoltajia että päättäjiä, jotka kokivat aiheen tärkeäksi.

– Kiitos kaikille osallistujille. Keskustelua käytiin hyvässä hengessä ja paljon erilaisia näkökulmia nostettiin esille. Erityisesti epätietoisuus koulun jatkosta aiheuttaa suurta huolta ja asukkaat toivovat päätöksiä. Toistaiseksi Epoon koulun toiminta jatkuu normaalisti ainakin lukuvuoden 2020-2021, kertoo vt. sivistysjohtaja Sari Gustafsson.
Suomenkielinen koulutusjaosto keskusteli selvityksestä kokouksessaan 16.1.2020.

Lisätietoja:

vt. sivistysjohtaja Sari Gustafsson
puh. 045 657 7892
sari.gustafsson@porvoo.fi

koulutusjohtaja Jari Kettunen
puh. 040 514 1133
jari.kettunen@porvoo.fi