Hoppa till innehåll

Utkastet gällande utredningsrapporten om Epoon koulus framtid blev färdig

Antingen måste verksamhetsförutsättningarna för Epoon koulu förstärkas eller så måste verksamheten dras in, konstaterar man i utkastet till utredningsrapport om framtiden för Epoon koulu. Bildningsnämnden behandlar utkastet på sitt möte den 23 januari 2020.

– I besluten om Epoon koulu måste staden beakta skolnätet och individernas lärstig som helhet. Utkastet antecknas i det här skedet för kännedom och används som stöd då staden fattar beslut om skolorna i östra området och planerar framtida lösningar för skolor i södra området, konstaterar utbildningsdirektör Jari Kettunen.

– Dessutom kan utkastet användas som tilläggsmaterial då arrangemangen för småbarnspedagogik i södra området utreds senare i år i enlighet med det som skrivits i budgeten, fortsätter Kettunen.

Utredningsarbetet har fokuserat på två olika alternativ

I det första alternativet är utgångspunkten att förstärka verksamhetsförutsättningarna för Epoon koulu så att tjänsterna i området kan bevaras och den nuvarande placeringen utnyttjas. I det här alternativet borde man hitta andra verksamheter som kan anslutas till skolan eller så borde skolan flyttas i anslutning till en annan enhet som finns i området. Då skulle det uppstå en starkare enhet som staden kan satsa på, eftersom elevantalet i området inte ser ut att öka.

Det andra alternativet i utredningen har varit att utbildningstjänsterna i området inte längre ordnas som en egen enhet, om utvecklingen av elevantalet inte erbjuder en tillräckligt stark grund för att bevara skolan med tanke på både ekonomi och verksamhet. I detta alternativ har man inte tagit noggrannare ställning till tidsplanen, men olika möjligheter för hur undervisningen för eleverna i området kunde ordnas har lyfts fram.

– I det första alternativet ser man som möjlighet att bilda en helhet för ungefär 75 barn tillsammans med Ebbo daghem. I det andra alternativet kunde en möjlighet vara att ordna undervisningen för de lägre årskurserna i samband med Grännäs skola eller Ebbo daghem, förklarar Kettunen.

Ett diskussionsmöte ordnades i Epoon koulu onsdag 15.1.2020. På mötet hördes både aktiva vårdnadshavare och beslutsfattare som upplevde frågan som viktig.

– Tack till alla deltagare. Diskussionen fördes i god anda och många olika synvinklar togs upp. Särskilt ovissheten om skolans fortsättning orsakar stor oro och invånarna önskar beslut. Tills vidare fortsätter verksamheten i Epoon koulu som normalt åtminstone under läsåret 2020–2021, berättar tf. bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Den finskspråkiga utbildningssektionen diskuterade utredningen på sitt möte 16.1.2020.

Ytterligare information:

tf. bildningsdirektör Sari Gustafsson
tfn 045 657 7892
sari.gustafsson@porvoo.fi

utbildningsdirektör Jari Kettunen
tfn 040 514 1133
jari.kettunen@porvoo.fi