Siirry sisältöön

Sivistyslautakunnan päätökset 22.3.2022

Sivistyslautakunnan lausunto kaupunkistrategiasta
Sivistyslautakunta on täydentänyt sivistystoimen lausuntoa joiltain osin.

Hinthaaran sivistyskeskuksen hankesuunnitelma
Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan (toiminnallinen ja pedagoginen osuus) ja esittää kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman hyväksymistä.

Kokonniemen ratsastuskenttä
Lautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun. Lautakunta kannustaa yhdistyksiä vielä yhteiseen sovitteluun. Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. Lautakunta jää odottamaan sovittelun tulosta.

Muut asiat
Muut asiat sivistyslautakunta päätti esityslistan mukaisesti.
Linkki sivistyslautakunnan esityslistaan