Siirry sisältöön

Sivistystoimen palveluverkon ennakointimalli helpottaa muutoksiin reagoimista

Viime vuonna käynnistetty sivistystoimen palveluverkon ennustemallin rakentaminen on edennyt valmistumis- ja testausvaiheeseen. Ennakointimallia esiteltiin kaupunginvaltuuston iltakoulussa keskiviikkona 27.4.

– Sivistyspalveluiden tavoitteena on luoda kaikille porvoolaislapsille toimiva kasvu- ja oppimisympäristö. Ennustemallin keskeisiä hyötyjä on, että sen avulla voidaan ajoittaa prosessien käynnistäminen riittävän ajoissa, sanoo sivistysjohtaja Sari Gustafsson.
Ennustemallin laadintaa varten perustettiin alkuvuodesta 2021 poikkihallinnollinen viranhaltijatyöryhmä, johon kuuluu sivistystoimen lisäksi kaupunkikehityksen, toimitilajohdon ja kehitysyksikön edustajia.
– Parhaimmillaan malli edistää tulevaisuudessa yhteistyötä eri päättäjien kesken, kun meillä on luotettavaa ja ajantasaista tietoa käytettävissämme. Kehitystyötä voitaisiin jatkaa vielä siten, että sovelluksessa voisi luoda eri skenaarioita tulevaisuuteen kuten testata oppilaaksiottoalueiden muokkausta, jopa ikäryhmittäin mikä vielä ei ole mahdollista, toteavat koulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström.
Varhaiskasvatuspalvelut ovat hyödyntäneet ennustemallia jo kuluvan vuoden aikana mm. Eestinmäen palveluverkkoselvityksessä. Porvoolle on ennustemallissa luotu oma laskukaava, jolla pystytään arvioimaan alueen mahdollista syntyvyyttä.
– Mallin antamia tietoja täytyy kuitenkin osata analysoida ja on mielenkiintoista nähdä, voidaanko sitä kehittää niin, että useampi lähipalvelualue on samalla kerralla mukana, toteaa varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg.

Ennustemalli on sovelluspohjainen työkalu

Ennustemalli on eräänlainen datapankki, sovelluspohjainen työkalu, jonka avulla voidaan jatkossa ennakoida palveluverkon tilojen tasaisempi käyttö. Sovellus hyödyntää siihen syötettyjä tietoja oppilaaksiottoalueista, palveluverkon päiväkodeista ja kouluista, lapsi- ja oppilasmäärät sekä väestöennusteista. Työkalun avulla voidaan tarkastella miten hyvin oppilaaksiottoaluiden rajat vastaavat alueiden tilatarpeita.
– Tavoitteena on viisaamman palveluverkon rakentaminen. Sovellukseen on syötetty Porvoon oppilaaksiottoalueet, päiväkodit ja koulut, lapsi- ja oppilasmäärät sekä väestöennusteet. Työkalun avulla pystytään näkemään yhteisesti pedagogisten reunaehtojen ja laadun sekä kaavoituksen ja rakentamisen tilannekatsauksia, kertoo sivistysjohtaja Sari Gustafsson.

– Ennustemallin avulla voidaan ennakoida myös kaavoituksen ja asuntorakentamisen vaikutuksia palvelutarpeeseen aiempaa paremmin, toteaa yleiskaavapäällikkö Maija-Riitta Kontio.

Ennustemallin kehittämistyöstä on vastannut kehittämisen asiantuntija Ann-Sofie Nylund ja ohjausryhmän puheenjohtajana on toiminut sivistysjohtaja Sari Gustafsson.