Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 12.5.2020

Lausunto kaupunginhallitukselle kestävän talouden ohjelmasta 2020-2025

Sosiaali- ja terveyslautakunta esittää lausunnossaan kaupunginhallitukselle seuraavia muutoksia sosiaali- ja terveystoimen osioon kestävän talouden ohjelmasta. Seuraavia muutoksia esitetään ohjelman sivulla 13 olevaan taulukkoon:

Kohta 1 muutetaan: Lapsi- ja perhepalvelut, ilmaisen ehkäisyn lopettaminen 20-25-vuotiailta. Alle 20-vuotiaille jatketaan ilmaisen ehkäisyn tarjoamista. Tällöin kustannussäästö olisi 45 000 euroa vuonna 2020 ja 70 000 euroa vuonna 2021.

Kohta 2 poistetaan.

Kohta 3 poistetaan.

Kohta 5 poistetaan.

Kohta 6 muutetaan: Lapsi- ja perhepalvelut, lastensuojelun laitossijoitusten kustannusten vähentyminen

Kohta 7 Lapsi- ja perhepalvelut, alkuvuoden henkilöstösäästöt, kun rekrytointeja on siirretty ja siirretään eteenpäin

Kohta 23 Kohta poistetaan.

Lautakunta esittää, että sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksuja ei koroteta.

Lautakunta lausuu lisäksi: Jotta palveluissa tapahtuvat muutokset saadaan toteutettua asianmukaisesti, on seurattava palvelujen laatua ja henkilöstön jaksamista. Koronavirus on lisännyt henkilöstön kuormitusta ja on mahdollista, että osa säästötoimista lisää tätä taakkaa. Tämän vuoksi on erityisesti valvottava kuinka tehdyt päätökset vaikuttavat työhyvinvointiin, jotta sosiaali- ja terveystoimessa tehty pitkäjänteinen työ hyvinvoinnin parantamiseksi ei valuisi hukkaan. Työkykyä ylläpitäviin toimenpiteisiin on ryhdyttävä tarvittaessa riittävän ajoissa.