Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 18.1.2022

Lautakunta päätti avustusten hakuajankohdaksi 1.-31.3.2022.

Käyttösuunnitelman vuodelle 2022 hyväksyttiin. Lisäksi lautakunta merkitsi vuoden 2021 marraskuun taloustilanteen tiedoksi.

Lautakunta päätti hyväksyä vuoden 2022 maksuosuudeksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle 3 642 358 euroa.

Esteettömyyskartoituskävelyn raportti 7.10.2021 merkittiin tiedoksi.

Lautakunta päätti, että suunterveydenhuollon ja terveyskeskustoiminnan toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaksi sopimuskaudelle 1.3.2022 – 31.12.2023 valitaan Hygga Oy.

Lautakunta hyväksyi toimintamallin niihin tilanteisiin, joissa sosiaali- ja terveystoimen resursseja on kiireellisesti kohdennettava koronaepidemian hallitsemiseksi. Päätöksen mukaan sosiaali- ja terveysjohtajalla on toimivalta tehdä koronaepidemiatilanteen edellyttämiä päätöksiä sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ja muun resurssin kohdentamisesta.

Lautakunta ei käyttänyt otto-oikeutta viranhaltijoiden päätöksiin.