Siirry sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitys lautakuntakäsittelyyn

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee syyskuun kokouksessaan sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitystä vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2023.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee syyskuun kokouksessaan sosiaali- ja terveystoimen talousarvioesitystä vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2023.

Toimialan keskeisimmät tavoitteet vuodelle 2021 liittyvät yhteistyön tiivistämiseen, hoitovelan ja jonojen purkamiseen ja valmisteilla olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistautumiseen. 

Lisämäärärahaa palvelutarpeen kasvuun ja koronaviruksen ehkäisyyn 

Sosiaali- ja terveystoimen kustannukset ovat kasvaneet kuluvana vuonna merkittävästi koronaviruksen ja muun palvelutarpeen kasvun vuoksi. Toimialan vuoden 2020 talousarvion arvioitiin jo keväällä olevan riittämätön, kun vuoden 2019 kustannuskehitys varmistui ja koronavirusepidemia osaltaan kasvatti menoja entisestään. Talousarvion ennustetaan ylittyvän kokonaisuudessaan noin yhdeksällä miljoonalla eurolla, mikä vastaa noin 5,2 prosenttia toimialan kokonaismenoista. Porvoo on saamassa valtion lisätalousarvion yhteydessä valtionosuutta, jolla ylitystä osin katetaan. 

Apuvälineyksikön valmistelua ehdotetaan lykättäväksi  

Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää myös kokouksessaan, onko Porvoo edelleen mukana alueellisen apuvälineyksikön jatkosuunnittelussa.  

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan alueellisen apuvälineyksikön toiminta alkaisi 4.1.2022. Yksikköön luovutettaisiin kunnista kaikki perusterveydenhuollon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, joita hallinnoitaisiin jatkossa alueellisesti erikoissairaanhoitoon sijoittuvasta apuvälineyksiköstä. Kuntiin jäisi edelleen apuvälineiden lähipisteet. Lisäksi Porvoosta siirtyisi kaksi työntekijää uuteen yksikköön. 

Suunnitteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus muodostaisi itäiselle Uudellemaalle yhteisen sosiaali- ja terveydenhuollon alueen. Itäisen Uudenmaan alueen tulisi suunnitellun uudistuksen jälkeen järjestää sote-palvelut yhteistyössä tulevan erikoissairaanhoidon järjestäjän kanssa. 

– Maakunnalle siirtyviä tehtäviä ei kannata järjestää uudelleen ennen kuin sote-uudistuksen eteneminen on selvää. Suunniteltu malli toisi silti kaupungin henkilöstölle apuvälinetoimintaan liittyviä tehtäviä, ja lisäksi apuvälineyksikön suunnitelmista ei ilmene Porvoolle kustannussäästöjä. Näiden syiden vuoksi esitän lautakunnalle, että Porvoo ei jatkaisi alueellisen apuvälineyksikön valmistelua, sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen toteaa.  

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokous järjestetään torstaina 17.9.2020.