Siirry sisältöön

Suunnitelmaehdotus Jokikadun kehittämisestä pyöräkatuna etenee

Suunnitelmat Jokikadun kehittämisestä pyöräkatuna edistyvät.

Suunnitelmat Jokikadun kehittämisestä pyöräkatuna edistyvät.

 Kuntatekniikkapäällikkö Kari Hällström on tehnyt viranhaltijapäätöksen koskien Jokikadun liikennejärjestelyjen parantamista.

Kaupunkikehityslautakunta päätti joulukuussa 2020, että Jokikadun suosituspyöräkaistakokeilua jatketaan Mannerheiminkadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella ja vuoden 2021 aikana valmistellaan edellä mainitun katuosuuden muuttamista pyöräkaduksi vuonna 2022.

Valmisteltu luonnos Jokikadun muuttamisesta pyöräkaduksi välillä Mannerheiminkatu-Aleksanterinkatu esiteltiin yleisötilaisuudessa syyskuussa 2021. Luonnosvaiheen palautteiden ja jatkosuunnitteluvaiheen selvitysten perusteella muokattu katusuunnitelmaehdotus on ollut lokakuussa nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja palvelupiste Kompassissa. Suunnitelmaan jätettiin kolme muistutusta. Muistutukset eivät aiheuttaneet muutoksia suunnitelmaehdotukseen.

Jokikatu on keskeinen osa pyöräliikenteen pääverkkoa Porvoossa ja tärkeä etelä-pohjoissuuntainen reitti joen itäpuolella. Jokikatu on asemakaavassa osoitettu kevytliikennepainotteiseksi kaduksi. 

Suunnitelma pyöräkaduksi muuttamisesta tarkoittaa, että kadulla tehdään pintarakenteiden osalta muutoksia, jotka tukevat pyöräilijän asemaa liikenteessä ja mahdollistavat myös autoilun ja pysäköinnin.
 
Suunnitelmaehdotuksen mukaiset muutostyöt on tarkoitus toteuttaa vuoden 2022 aikana.

Jokikadun pyöräkadun rakentamisen kustannusarvio on noin 220 000 euroa. Traficom on myöntänyt toteutukseen valtionavustusta.