Hoppa till innehåll

Planförslaget för att utveckla Ågatan som cykelgata framskrider

Planerna för att utveckla Ågatan som cykelgata framskrider.

Planerna för att utveckla Ågatan som cykelgata framskrider.

Kommunteknikchef Kari Hällström har fattat ett tjänsteinnehavarbeslut om förbättring av trafikregleringarna på Ågatan.

Stadsutvecklingsnämnden beslutade i december 2020 att försöket med cykelfält på Ågatan mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan fortsätter och att under året 2021 bereds en ändring av detta gatuavsnitt till en cykelgata år 2022.

Utkastet till ändring av Ågatan till en cykelgata mellan Mannerheimgatan och Alexandersgatan presenterades på ett informationsmöte i september 2021. Förslaget till gatuplan, som bearbetades på grund av responsen i utkastskedet och utredningarna vid den fortsatta planeringen, var framlagt i oktober på stadens webbplats och servicekontoret Kompassen. Det lämnades tre anmärkningar mot planen. Planen ändrades inte på grund av anmärkningarna.

Ågatan är en central del av cykeltrafikens nät i Borgå och en viktig rutt i riktning söder-norr på östra sidan av ån. I detaljplanen anvisas Ågatan som gata som främst är avsedd för gång- och cykeltrafik. 

Planen att ändra Ågatan till en cykelgata innebär att gatans ytkonstruktioner ombyggs så att förhållandena för cyklisterna förbättras men att också biltrafik och parkering möjliggörs.

Avsikten är att ändringsarbetena enligt planförslaget utförs under år 2022.

Kostnadsförslaget för ändring av Ågatan till en cykelgata är ca 220 000 euro. Traficom har beviljat statsbidrag för byggandet.