Siirry sisältöön

Tilinpäätöksen ennakkotiedot 2023: Porvoon talous odotetun vahva kertaluonteisten verotulojen ansiosta

Porvoon kaupungin talous tulee olemaan odotetusti ylijäämäinen vuodelta 2023, ilmenee juuri valmistuneista tilinpäätöksen ennakkotiedoista.

Tiedot ovat alustavia, ja ne tarkentuvat vielä, kun tilinpäätöksen valmistelu etenee ja liikelaitosten tietoja yhdistetään tilinpäätökseen.

– Viime vuosi oli taloudellisesti vielä vahva useimmille kaupungeille, koska sote-uudistuksen takia kunnat saivat kertaluonteisesti verotuloja vanhoilta verovuosilta korkeammilla kunnallisveroprosenteilla ja korkeammilla yhteisöveron jako-osuuksilla. Myös kaupungin toimialat pysyivät melko hyvin suunnitellussa talousarviossa, vaikka toimintavuosi oli kaupungin uudella organisaatiolla ensimmäinen, kertoo vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz.

Kaupungin vuosikate on ennakkotietojen mukaan noin 42,1 miljoonaa euroa, kun alkuperäisen talousarvion mukainen vuosikate oli noin 40,7 miljoonaa euroa. Tilikauden ylijäämäksi näyttäisi muodostuvan noin 17,1 miljoonaa euroa ilman liikelaitoksia ja konserniyhtiöitä.

Toimintamenot ja verotulot kasvoivat lähes ennakoidusti

Kaupungin vertailukelpoiset toimintamenot yhteensä kasvoivat noin 8,3 prosenttia eli noin 17,2 miljoonaa euroa vuodesta 2022. Alkuperäisessä vuoden talousarviossa menojen kasvu oli 9,4 prosenttia, eli noin 19,5 miljoonaa euroa.

– Menoja kertyi yhteensä jonkin verran talousarviota vähemmän. Henkilöstömenot olivat kutakuinkin talousarvion mukaiset, mutta esimerkiksi sähkön ja lämmityksen osalta oli varauduttu korkeampiin hintoihin, jotka eivät onneksi realisoituneet, kertoo rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

– Tilinpäätökseen esitetään tehtäväksi myös alustava varaus Kissansalmen alueen puhdistamisen kustannuksiin ja muihin kustannuksiin.

Kaupunki sai verotuloja yhteensä noin 152,6 miljoonaa euroa vuonna 2023. Kunnallisveroa kertyi yhteensä noin 101,3 miljoonaa euroa, yhteisöveroa noin 32,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa noin 19,0 miljoonaa euroa.

– Verotulot yhteensä olivat odotusten mukaiset. Kunnallisveroa ja kiinteistöveroa kertyi jonkin verran ennakoitua enemmän, kun taas yhteisöveroa jonkin verran vähemmän, Rainio jatkaa.

– Sote-uudistuksen myötä kuntien kunnallisveroprosentteja ja yhteisöveron jako-osuuksia leikattiin, mutta verot tilitetään osin viiveellä. Kaupunki sai noin 15 miljoonaa euroa kertaluonteisia verotuloja vuonna 2023, mikä perustuu näihin vanhoihin verovuosiin. Ilman näitä tilityksiä kaupungin tulos olisi ollut lievästi plussalla.

Lainakanta aleni, kun uusia lainoja ei nostettu

Kaupungin lainakanta aleni odotetusti noin 74,6 miljoonaan euroon. Vuoden aikana ei nostettu uusia lainoja ja vanhoja lainoja lyhennettiin lyhennysohjelmien mukaisesti. Vuoden lopussa koko kaupungin lainasalkku on kiinteäkorkoista lainaa, jonka keskikorko on noin 0,3 prosenttia.

– Lainakanta on saatu alennettua hyvälle tasolla viime vuosien aikana. Hyvän korkosuojauksen ansiosta myöskään korkojen nousu ei ole vielä näkynyt korkokustannusten kasvuna, kertoo controller Elina Häkkinen.

Kaupunkikonsernin tilinpäätös valmistuu maaliskuun lopulla, jolloin kaupunginhallitus käsittelee sitä. Tilinpäätös menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn kesäkuussa.