Siirry sisältöön

Tilinpäätös 2020: Porvoon tulos odotetusti 27 miljoonaa euroa, myös konsernitulos vahvistui 

Porvoon kaupungin talous on odotetusti ylijäämäinen erittäin poikkeuksellisen vuoden jälkeen, ilmenee juuri valmistuneista vuoden 2020 tilinpäätöstiedoista.

Porvoon kaupungin talous on odotetusti ylijäämäinen erittäin poikkeuksellisen vuoden jälkeen, ilmenee juuri valmistuneista vuoden 2020 tilinpäätöstiedoista.

Myös koko kaupunkikonsernin tulos on vahva.  

Kaupungin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja rahastojen muutoksia on noin 27,2 miljoonaa euroa. Tulos sisältää noin 24 miljoonaa euroa valtion koronatukia, jotka näkyvät kaupungin valtionosuus- ja verotuloissa. Vuosikate vahvistui noin 56,3 miljoonaan euroon ja lainakanta aleni noin 16,4 miljoonaa euroa.  

– Takana on erittäin poikkeuksellinen vuosi, kun korona vaikutti laajasti kaupungin toimintaan, tuloihin ja menoihin. Koko kuntakentän tulokset ovat pääsääntöisesti hyviä valtion koronatukien takia, rahoitusjohtaja Henrik Rainio kertoo. 

– Porvoon tulos on kuitenkin erityisen hyvä korkean yhteisöveron tuoton sekä kaupungin kestävän talouden ohjelman ansiosta, Rainio tiivistää. 

Menot alenivat, vaikka palveluja jouduttiin järjestelemään uudelleen 

Kaupungin toimintamenot alenivat yhteensä 0,1 prosenttia, eli noin 0,5 miljoonaa euroa. Sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat 5,4 prosenttia, mutta sivistystoimen menot alenivat 0,9 prosenttia ja konsernihallinnon 7,4 prosenttia.  

– Tietyissä kaupungin palveluissa kysyntä kasvoi, kun taas toisia palveluita jouduttiin supistamaan koronan takia. Kaupungin palveluja jouduttiin usein järjestelemään nopealla aikataululla uudelleen, ja toimintatapoja muutettiin uudenlaisen epävarmuuden keskellä, toteaa kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula.  

– Kaupunkilaisten terveyden ja turvallisuuden suojelu on ollut ykkösprioriteetti koko kriisin ajan, mutta samalla on mahdollisimman hyvin pyritty huomioimaan päätösten vaikutukset muun muassa lasten, perheiden, ikäihmisten sekä elinkeinoelämään arkipäivään, Ujula jatkaa. 

Koronakriisistä huolimatta kaupungit palvelut toimivat hyvin vuonna 2020. Tilinpäätös osoittaa, että koronankriisin aikanakin kaupunki toteutti Unelmien Porvoo 2030 -kaupunkistrategiaa, jonka tavoitteena on olla suosituin kotikaupunki, paras arkenakin ja ilmastotyön edelläkävijä sekä tarjota sykkivää kaupunkielämää porvoolaisille. 

Verorahoitus kasvoi valtion tuen siivittämänä 

Kaupungin verotulot olivat yhteensä noin 258 miljoonaa euroa, mikä on noin 6,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kunnallisveron tuotto oli noin 204 miljoonaa euroa, mikä on 5,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Yhteisövero tuotti kaupungille noin 38 miljoonaa euroa, eli noin 17,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.  

– Valtio korotti tilapäisesti kuntasektorin yhteisöveron jako-osuutta koronakriisin takia noin kolmanneksella. Ilman tilapäistä korotusta kaupungin yhteisöveron tuotto olisi alentunut noin 12 prosenttia, arvioi Rainio. 

Kaupungin valtionosuustulot olivat noin 76,5 miljoonaa euroa. Tämä on noin 40,8 prosenttia, eli noin 22,2 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän.   

– Suurin osa valtionosuuksien kasvusta johtuu valtion eri lisätalousarvioissa myöntämistä kertaluonteisista koronatuista, jatkaa Rainio. 

Kasvuun ja kohdennettuihin investointeihin varaudutaan 

Kaupungin tulos vuodelta 2020 mahdollistaa varautumisen tulevaisuuden kasvuinvestointeihin ja kaupunkikehitykseen. Kaupungilla on maanhankintarahasto, jolla varaudutaan maankäytön toteuttamissuunnitelman tarpeisiin.  

Kaupungilla on myös käytössään uusi raidekehitysrahasto, jolla varaudutaan Porvooseen suuntautuvan raideyhteyden suunnittelukustannuksiin sekä raideyhteyteen liittyviin yhdyskuntarakenteen ja kunnallistekniikan investointeihin.  

Lainakanta oli vuoden lopussa noin 156 miljoonaa euroa. Kaupungin lainakanta on kasvanut joka vuosi vuodesta 2014 lähtien, jolloin kaupungin lainakanta oli noin 111 miljoonaa euroa. Nyt suunta kääntyi oikeaksi, mutta tulevien vuosien investointitahti on edelleen liian suuri. 

– Kaupungin talous on pidettävä terveellä pohjalla ja palvelutarve mitoitettava sellaiseksi, että kaupungin talous on tasapainossa tulevinakin vuosina. Valtion koronatuet ovat kertaluonteisia, ja näillä näkyvin ne jäävät pois kokonaisuudessaan viimeistään vuonna 2022, kertoo Ujula. 

Konsernin tulos vahva, vaikka korona heikensi toimintaedellytyksiä 

Kaupunkikonsernin tulos nousi noin 48,8 miljoonaan euroon ja konsernin lainakanta aleni noin 23,5 miljoonaa euroa. Vuosikate nousi noin 101 miljoonaan euroon, mikä riitti kattamaan noin 51 miljoonan euron poistot. 

Kaupunkikonsernin sisällä kehitys oli kuitenkin epäyhtenäistä. Kaupungin lisäksi Porvoon Energia- sekä Careeria-konsernien tulokset olivat hyviä, osin kertaluonteisten erien takia. Koronavirusepidemia heikensi merkittävästi Event Factory Oy:n sekä Kokonhalli Oy:n toimintaa. A-yhtiöiden toimintaan ja tulokseen korona ei puolestaan vaikuttanut juuri lainkaan.