Siirry sisältöön

Tutustu strategian mittareihin kaupungin verkkosivulla

Porvoon kaupunkistrategian mittareiden tuoreinta toteumaa voi nyt seurata kaupungin nettisivuilla.

Porvoon kaupunkistrategian mittareiden tuoreinta toteumaa voi nyt seurata kaupungin nettisivuilla.

– Asukkaat, kaupungin työntekijät sekä luottamushenkilöt voivat seurata strategisten mittareiden kehitystä vuositasolla yhdestä, visuaalisesta seurantaraportista, kertoo erityisasiantuntija Mervi Makkonen.

– Kaikkien käytössä on nyt viimeisin tieto mittarin toteumasta, mittarin lähde sekä analyysi toteutuneesta kehityksestä, jatkaa Makkonen.

Seurantaraportin pääsivulla vihreällä pohjalla kuvatuissa mittareissa edetään strategian tavoitteen mukaisesti ja punaisella pohjalla olevissa mittareissa ollaan tavoitteesta jäljessä. Pääsivun näkymästä pääsee tutustumaan tarkemmin kunkin mittarin näkymään, kehitykseen, tavoitteeseen sekä tilannekatsaukseen vuodelta 2020.  

Mittareista raportoidaan kaupunginvaltuustolle kootusti kerran vuodessa

Kaupunginvaltuusto käsittelee mittareiden raportointia kokouksessaan elokuussa. Suurin osa toiminnasta kertovista mittareista on tuoreimman toteuman perusteella vihreällä, eli mittarin viimeisin toteuma on strategian mukaisessa tavoitteessa vuonna 2020.

Punaisella olevista mittareista osan toteuma on kehittynyt aiempaa vertailuvuotta parempaan suuntaan, mutta toteuma on jäljessä strategian tavoitetasosta. Näin on esimerkiksi väestönmuutoksen, korkeasti koulutettujen osuuden sekä sairastavuusindeksin suhteen, joissa strategian tavoite on asetettu korkealle.

Mittarikohtaisessa tilannekatsauksessa vuodelle 2020 on arvioitu nykytilaa sekä sitä, mitä tavoitteen mukainen kehitys edellyttäisi jatkossa. Mittariston päivityksen aikana keväällä 2020 toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi koronaviruksesta johtuvan poikkeustilanteen vuoksi. Poikkeustilanteen vaikutus strategian mittariston tavoitteisiin tulee arvioitavaksi talousarviovalmistelussa vuodelle 2021, muissa toiminnan ja talouden linjauksissa sekä tulevissa strategian mittariston päivityksissä.

– Mittareiden päivityksen on toteuttanut kaupungin kehitysyksikkö yhdessä mittareista vastaavien viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, kertoo kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist.

– Pyrimme tarjoamaan ajantasaiset ja riittävät tiedot päätöksenteon pohjaksi. Seuraavaksi tavoitteena on automatisoida avainmittareiden raportointia, päättää Grönqvist.

Tutustu seurantaraporttiin: