Hoppa till innehåll

Bekanta dig med indikatorerna i strategin på stadens webbplats

Det senaste utfallet av indikatorerna i stadsstrategin kan nu följas upp på stadens webbplats.

Det senaste utfallet av indikatorerna i stadsstrategin kan nu följas upp på stadens webbplats.

– Invånare, stadens anställda och förtroendevalda kan följa utvecklingen av de strategiska indikatorerna på årsnivå, i en visuell uppföljningsrapport, berättar specialsakkunnig Mervi Makkonen.

– Till allas förfogande finns nu det senaste utfallet av indikatorn, källan till indikator samt analys av utvecklingen som skett, fortsätter Makkonen.

De indikatorer som beskrivs på grön botten på uppföljningsrapportens huvudsida framskrider i enlighet med strategins mål och de indikatorer som finns på röd botten ligger efter i målet. På huvudsidan kan man närmare ta del av vad varje indikator visar, dess utveckling, mål samt en lägesöversikt för 2020.  

En sammanställning av indikatorerna ges till stadsfullmäktige en gång i året

Stadsfullmäktige behandlar rapporteringen av indikatorer på sitt möte i augusti. Största delen av indikatorerna som berättar om verksamheten visar enligt det nyaste utfallet grönt, dvs. indikatorns senaste utfall motsvarar målet i strategin år 2020.

I en del av indikatorerna på röd botten har utfallet utvecklats i en riktning som är bättre än det tidigare jämförelseåret, men utfallet ligger efter strategins målnivå. Så är det till exempel med befolkningsförändringen, andelen högutbildade samt sjukdomsindexet där strategins mål har satts på en hög nivå.

I lägesöversikten över indikatorer för 2020 har nuläget bedömts och vad utvecklingen enligt målet förutsätter i fortsättningen.  Under uppdateringen av indikatorerna våren 2020 har verksamhetsmiljön förändrats märkbart på grund av undantagsläget som coronaviruset har medfört. Hur undantagsläget påverkat målen för indikatorerna i strategin kommer att bedömas i budgetberedning för 2021, i övriga riktlinjer för verksamhet och ekonomi och i kommande uppdateringar av indikatorerna i strategin.

– Stadens utvecklingsenhet har uppdaterat indikatorerna tillsammans med tjänsteinnehavare och sakkunniga som svarar för indikatorerna, berättar utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist.

– Vi strävar efter att erbjuda uppdaterade och tillräckliga uppgifter som grund för beslutsfattande. Till näst kommer vi att automatisera rapporteringen om nyckelindikatorerna, avslutar Grönqvist.

Ta del av uppföljningsrapporten: