Siirry sisältöön

Uudet toimialat ja luottamuselimet ovat aloittaneet toimintansa

Vuodenvaihde on merkinnyt muutosta Porvoon kaupungin organisaatiorakenteessa samalla, kun Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on aloittanut toimintansa.

Porvoon kaupungin tunnus.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi Itä-Uudenmaan pelastuslaitos ja osa kaupungin hallinnon käyttämistä tukipalveluista on siirtynyt pois kaupunkiorganisaatiosta.

Neljä toimialaa – uusina elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialat

Osa kaupungin luottamuselimistä, toimialoista ja palveluista on nimetty uudestaan, jotta ne vastaavat uuden organisaatiorakenteen mukaisia vastuualueita. Esimerkiksi sivistystoimi on jatkossa kasvun ja oppimisen toimiala, ja se vastaa varhaiskasvatuksesta ja koulutuspalveluista. Uusia toimialoja ovat kaupunkikehityksen toimiala ja elinvoiman toimiala. Kaupunkikehitykseen kuuluva kuntatekniikka on uudelta nimeltään kaupunki-infra. Se vastaa entiseen tapaan liikennesuunnittelusta ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Elinvoiman toimialan palveluita ovat muun muassa elinkeinot ja työllisyys, matkailu ja tapahtumat, kansalaisopisto, taideopetus ja vapaa-ajanpalvelut eli kirjasto-, liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalvelut. Konsernipalvelut vastaa entistä konsernijohtoa. Ympäristöterveydenhuolto siirtyi osaksi kaupunkikehitystä jo aiemmin viime vuonna.

Toimialat vastaavat kaupungin tuottamista palveluista. Lisäksi osa kaupungin palveluista tuotetaan liikelaitoksissa ja konserniyhtiöissä. Konsernipalveluita johtaa kaupunginjohtaja ja toimialoja toimialajohtajat.

Uusia lautakuntia ja jaostoja

Toimialoja ja liikelaitoksia ohjaa ja valvoo luottamuselimistä koostuva päätöksenteko-organisaatio eli valtuusto, kaupunginhallitus sekä lautakunnat, niiden jaostot ja liikelaitosten johtokunnat. Uusia lautakuntia ja jaostoja ovat muun muassa elinvoimalautakunta, kaupunkikehityslautakunta, kasvun ja oppimisen lautakunta, lupa- ja valvontalautakunta sekä kaupunginhallituksen alaisuudessa aloittava konsernijaosto.

Toimipisteiden kylttejä ja teippauksia uusitaan

Asukkaille uudet nimet tulevat tutuiksi muun muassa kaupungin tiedotteiden ja muiden viestintäkanavien välityksellä. Lisäksi ne näkyvät esimerkiksi palvelupisteiden ovikylteissä ja kaupungin käytössä olevien ajoneuvojen teippauksissa, joita uusitaan vaiheittain alkuvuodesta lähtien.