Hoppa till innehåll

De nya sektorerna och förtroendeorganen har inlett sin verksamhet

Årsskiftet har inneburit en förändring i Borgå stads organisationsstruktur, samtidigt som Östra Nylands välfärdsområde har inlett sin verksamhet.

Porvoon kaupungin tunnus.

Utöver social- och hälsovårdstjänsterna har Räddningsverket i Östra Nyland och en del av stödtjänsterna som använts inom stadens förvaltning lämnat stadens organisation.

Fyra sektorer – de nya sektorerna är sektorn för livskraft och sektorn för stadsutveckling

En del av stadens förtroendeorgan, sektorer och tjänster har namngetts på nytt för att motsvara ansvarsområden i den nya organisationen. Bildningssektorn till exempel heter nu sektorn för växande och lärande och sektorn svarar för småbarnspedagogiken och utbildningstjänsterna. Nya sektorer är sektorn för stadsutveckling och sektorn för livskraft. Kommuntekniken under stadsutvecklingen heter nu stadsinfra. Den svarar som tidigare för trafikplanering och planering av allmänna områden, byggande och underhåll. Tjänsterna inom sektorn för livskraft är bland annat näringar och sysselsättning, turism och evenemang, medborgarinstitutet, konstundervisning och fritidstjänster, dvs. biblioteks-, idrotts-, kultur- och ungdomstjänster. Koncerntjänster motsvarar den tidigare koncernledningen. Miljöhälsovården övergick till stadsutvecklingen redan tidigare i år.

Sektorerna svarar för stadens tjänsteproduktion. Dessutom produceras en del av stadens tjänster av stadens affärsverk och koncernbolag. Koncernbolagen leds av stadsdirektören och sektorerna av sektordirektörerna.

Nya nämnder och sektioner

Sektorerna och affärsverken styrs och övervakas av en beslutsorganisation som består av förtroendeorgan, dvs. fullmäktige, stadsstyrelsen samt nämnderna, deras sektioner och affärsverkens direktioner. Nya nämnder och sektioner är bland annat livskraftsnämnden, nämnden för stadsutveckling, nämnden för tillväxt och lärande, tillstånds- och tillsynsnämnden samt koncernsektionen som inleder sin verksamhet under stadsstyrelsen.

Skyltarna och tejpningarna på verksamhetsställena förnyas

Invånarna får kännedom om de nya namnen bl.a. genom stadens pressmeddelanden och andra kommunikationskanaler. Dessutom syns de t.ex. på skyltarna på serviceställena och på vägarna på de fordon som används av staden, som förnyas stegvis från början av året.