Siirry sisältöön

Valssilla eteenpäin – Porvoon varhaiskasvatuksessa on pilotoitu ja otettu käyttöön uusi laadunarviointijärjestelmä

Porvoon kaupungin varhaiskasvatus osallistui valtakunnallisen varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssin pilotointiin keväällä 2023. Järjestelmä tarjoaa monipuolisen digitaalisen palvelun, jolla henkilöstö voi itse arvioida varhaiskasvatuksen vahvuuksia ja kehittämiskohteita.

Lapsi leikkii.

Pilotin aikana Porvoon kaupungin päiväkodeissa keskityttiin myönteisen ja vastavuoroisen vuorovaikutuksen arviointiin ja kehittämiseen. Varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi omaa toimintaansa sekä vuorovaikutuksen laatua.

Esimerkiksi Hornhattulan ja Kaarenkylän päiväkodeissa tulokset toivat uusia näkökulmia oman toiminnan kehittämiseen sekä muistuttivat olemassa olevien pelisääntöjen viilaamisen tarpeesta.

– Jos ilmenee haasteita esimerkiksi lasten välisessä kanssakäymisessä, on tärkeää, että henkilöstö aina toimii samalla tavalla. Tulemme vielä uudestaan pysähtymään pelisääntöjemme äärelle ja keskustelemaan niistä. Tämä on myös perehdytysmielessä kätevää, kun on helppoa kertoa eteenpäin, miten meillä toimitaan, kertoo päiväkotien johtaja Janita Metsämäki.

Valssin digitaaliset arviointityökalut on todettu helppokäyttöisiksi ja ne osallistavat henkilöstöä yksilö-, tiimi ja yksikkötasolla. Kyselyiden ja arviointilomakkeiden avulla kerätyistä tiedoista keskustellaan eri yhteyksissä ja päiväkodit tunnistavat omat kehittämiskohteet ja omia vahvuuksiaan.

– Jokainen työntekijä on myös saanut kertoa, missä hän kokee olevansa hyvä. On erittäin tärkeää muistaa nostaa esille olemassa olevat vahvuudet. Näin voimme yhdessä hyödyntää jokaisen työntekijän osaaminen paremmalla tavalla, toteaa Metsämäki.

Valssi on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kehittämä järjestelmä. Elokuun alussa järjestelmä avattiin valtakunnallisesti kaikkien varhaiskasvatusorganisaatioiden käyttöön. Porvoossa ollaan jo askel edellä, kun kevään pilotoinnissa nousseet kehittämiskohteet ovat jo työn alla.

– Olemme odottaneet yhdenmukaista arviointityökalua pitkään. Varhaiskasvatuksessa on lainmukainen arviointivelvoite mutta tähän saakka meillä ei ole ollut siihen riittävän kattavia välineitä. Nyt saamme yhtenäistä ja luotettavaa tietoa varhaiskasvatuksen laadun kehittämiseksi, kertoo varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Jaana Häkkinen.

Valssia käytetään jatkossa osana Porvoon varhaiskasvatuksen laadun arviointia.