Siirry sisältöön

Vanhus- ja vammaisneuvostojen ehdokasasettelu on käynnistynyt

Porvoon vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajien kahden vuoden toimikausi päättyi viime vuoden lopussa. Vanhat edustajat jatkavat tehtävissään, kunnes uudet edustajat on valittu.

Porvoon vanhus- ja vammaisneuvostojen edustajien kahden vuoden toimikausi päättyi viime vuoden lopussa. Vanhat edustajat jatkavat tehtävissään, kunnes uudet edustajat on valittu.

Vanhus- ja vammaisneuvostot pyytävät nyt järjestöjä ja muita tahoja esittämään omia ehdokkaitaan ja varaehdokkaitaan neuvostoihin toimikaudelle 2020–2021. Kaupunginhallitus valitsee maaliskuussa vanhus- ja vammaisneuvostojen uudet jäsenet näiden esitysten perusteella.

Ehdokkaita nimettäessä on otettava huomioon kaupunginhallituksen vuonna 2018 tekemä linjaus, että neuvostoihin ei valita kaupungin toimielinten jäseniä kaupunginvaltuustoa lukuun ottamatta.

Vanhusneuvostoon ehdokkaita voivat asettaa eläkeläisjärjestöt ja muut vanhustyön parissa Porvoossa toimivat järjestöt. Jos valtakunnallisilla eläkeläisjärjestöillä on Porvoossa useampia yhdistyksiä, yhdistykset sopivat keskenään yhteisistä ehdokkaista ja varaehdokkaista vanhusneuvostoon. Esitykset pyydetään toimittamaan kirjallisesti, esimerkiksi pöytäkirjanotteen muodossa vanhusneuvoston sihteerille Marja Lahti-Elersille 24. helmikuuta mennessä sähköpostiosoitteeseen marja.lahti-elers@porvoo.fi.

Vammaisneuvostoon ehdokkaita voivat asettaa porvoolaiset vammaiset henkilöt, heidän perheensä sekä kaikki Porvoossa vammaistyön parissa toimivat järjestöt. Esitykset pyydetään toimittamaan kirjallisesti, esimerkiksi pöytäkirjanotteen muodossa vammaisneuvoston sihteerille Veera Simoselle 24. helmikuuta mennessä sähköpostiosoitteeseen veera.simonen@porvoo.fi.

Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminta perustuu kuntalakiin. Kuntalain mukaan vanhus- ja vammaisneuvostoille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen tai heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Lisätietoja:

hallintojohtaja Roope Lenkkeri
puh. 040 867 7515
roope.lenkkeri@porvoo.fi