Hoppa till innehåll

Kandidatuppställning till äldre- och handikappråden har börjat

Den två år långa mandatperioden för företrädare i Borgås äldre- och handikappråden slutade vid utgången av förra året. De gamla företrädarna fortsätter sina uppdrag tills nya företrädare har valts.

Den två år långa mandatperioden för företrädare i Borgås äldre- och handikappråden slutade vid utgången av förra året. De gamla företrädarna fortsätter sina uppdrag tills nya företrädare har valts.

Äldre- och handikappråden begär nu organisationer och övriga parter föreslå sina kandidater och vicekandidater till råden för mandattiden 2020–2021. Stadsstyrelsen väljer i mars äldre- och handikapprådens nya medlemmar utifrån dessa förslag.

Vid utnämnande av kandidater ska man beakta stadsstyrelsens riktlinje från år 2018 att medlemmar i stadens organ inte väljs till råden. Undantag är stadsfullmäktige.

Kandidater till äldrerådet får uppställas av pensionärsföreningar och andra organisationer i Borgå som sysslar med äldrearbetet. Om riksomfattande pensionärsföreningar har flera föreningar i Borgå, ska föreningarna sinsemellan avtala om gemensamma kandidater och vicekandidater till äldrerådet. Förslagen ska lämnas skriftligen, t.ex. i form av ett protokollsutdrag, till äldrerådets sekreterare Marja Lahti-Elers senast den 24 februari till e-postadressen marja.lahti-elers@porvoo.fi.

Kandidater till handikapprådet får uppställas av personer med funktionsbegränsning i Borgå, deras familjer samt alla organisationer som sysslar med handikapparbete i Borgå. Förslagen ska lämnas skriftligen, t.ex. i form av ett protokollsutdrag, till handikapprådets sekreterare Veera Simonen senast den 24 februari till e-postadressen veera.simonen@porvoo.fi.

Äldre- och handikapprådens verksamhet baserar sig på kommunallagen. Enligt kommunallagen ska äldre- och handikappråden ges möjlighet att påverka planering, beredning och uppföljning inom olika kommunala verksamheter i frågor som är av betydelse för äldre personer och för deras välfärd, hälsa, delaktighet, livsmiljö, boende, rörlighet eller möjligheter att klara de dagliga funktionerna eller med tanke på den service som de behöver.

Ytterligare information:

förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri
tfn 040 867 7515
roope.lenkkeri@porvoo.fi